Du er her: Forside / Nasjonalparker

Nasjonalparker

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

    Fant du det du lette etter?

    Takk for din tilbakemelding

    Hva forsøkte du å finne?


    I Meløy kommune er det to nasjonalparker; Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og Láhko nasjonalpark.

    Saltfjellet- Svartisen

    Nord-Skandinavias største isbre Svartisen dekker 369 km2 og er den største isbreen i nordlige deler av Skandinavia. Fra platåbreen beveger tallrike brearmer seg ned i daler hvor istungen smelter.

    Svartisen består av to atskilte breer: Vestisen og Østisen. Vesterdalen, som skiller de to breene, ble isfri for kort tid siden. Brelandskapet inneholder elvesletter med sand- og leiravsetninger som er under stadig forandring av breelvene. I enkelte brevatn kalver breen med dype drønn.

    I sentrale deler av nasjonalparken preges berggrunnen mange steder av kalkstein. Gjennom årtusener har vannet trengt seg ned i sprekker i kalksteinen og tært opp og vasket ut utallige små og store grotter. Enkelte av disse er over 350 000 år gamle. Den kalkrike berggrunnen gir også et rikt planteliv.

    Les mer om Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark:

     

    Láhko nasjonalpark

    Láhko nasjonalpark har et areal på ca. 188 kvadratkilometer i kommunene Gildeskål, Beiarn og Meløy. Nasjonalparken ligger i fjellområdet øst for Glomfjord.

    Láhko nasjonalpark har det største sammenhengende kalksteinsområde i Norge som ligger over skoggrensa. Med sin størrelse og beliggenhet er det et unikt karstlandskap, selv i europeisk målestokk, hvor regn og overflatevann har tært opp berggrunnen og formet en mengde grotter og bergformasjoner.Det spesielle karstlandskapet og den spesielle berggrunnen med tilhørende rikt planteliv er hovedbegrunnelsen for vernevedtaket.

    Floraen i fjellområdet er svært rik, med omlag 290 kjente planter. De siste årene er det gjort flere nyfunn av sjeldne fjellplanter, som grønlandsstarr, snøgras, rosekarse og snømure.

    I desember 2012 ble store deler av fjellområdet vernet som Láhko nasjonalpark.

    Her kan du lese mer om Láhko nasjonalpark:

    Sist endret: 12.10.2023