Du er her: Forside / Viltforvaltning

Viltforvaltning

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Jakt og fangst

  Kommunal viltforvaltning

  Kommunen er lokal viltmyndighet og har en viktig rolle i forvaltningen av elg, hjort og rådyr  Kommunen fastsetter minsteareal og godkjenner vald for disse dyrene, samt vedtar kommunal målsetting for hjorteviltforvaltning. Her finner du gjeldene plan for hjorteviltforvaltningen i Meløy

   

  Godkjenning av vald - minsteareal

  For å få fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr må du ha eller disponere et bestemt areal, vald. For godkjenning av vald kreves det blant annet et minimum av areal. Se forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr , Meløy kommune. Kommunen må godkjenne nye vald for de nevnte artene. Søknadsfrist er 1. mai.

  Søk godkjenning/endring av vald

  Jakte storvilt?

  Meløy kommune tildeler en årlig fellingskvote på ca. 65 elg og 35 rådyr. Denne kvoten kan vi endre ettersom bestanden øker eller minker.

  Kommunen er inndelt i en rekke små elgvald som har felles bestandsplan og avskytingsplan for elgjakt - denne er styrende for felling av elg og gjelder for 3 år av gangen.

  Jakten er organisert i egne jaktlag for hvert vald og jakrettshaverne har førsterett på å delta i jaktlaget. I noen tilfeller kan det derfor være vanskelig for nye jegere å slippe til i jaktlagene.

  Jakte småvilt

  Store deler av Meløy kommune er privateid og du må til Glomfjellet for å finne statseiendom. Her kan du som kjent kjøpe jaktkort. Kommunen har dessverre ingen organiserte grunneierlag for jakt av småvilt og du må derfor kontakte grunneier, for å få tillatelse til småviltjakt på privat grunn.

  Kjøp jaktkort på statseiendom

   

  Ettersøk og avliving av skadet vilt

  Hvem har ansvar ?

  Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt. Vanligvis er det i forbindelse med viltpåkjørsel av bil. Ved påkjørsel av vilt - kontakt Politiet sin vakttelefon på 02800. Politiet videreformidler til vår ettersøksgruppe som håndterer dette. 

  Kommunen har følgende personer i ettersøksgruppa:

  • Kjell Sahl, mobil 900 73 868
  • Bjørn Sandberg, mobil 952 87 223

   

  Felling av vilt som gjør skade

  Avverge skade

  Kommunen kan i visse tilfeller gi fellingstillatelse på vilt utenom ordinær jakttid for å avverge skade.

  Naturmangfoldloven § 18 sier at Kommunen kan gi tillatelse til uttak av hjortevilt for å avverge skade etter § 18 første ledd bokstav b) avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom.

   

  Utmelding av eiendom fra elgvald

  Viktig med elgjakt

  Det er svært viktig at vi driver elgjakt slik at elgbestanden ikke blir for stor. En for stor elgbestand kan bli et samfunnsproblem med et stort antall elgpåkjørsler, og de skadene det medfører. Forvaltningen av våre viltbestander og spesielt elg er en viktig samfunnsoppgave der grunneieren har et særlig ansvar.

  Vi vil ikke være  fornøyd med en utvikling der grunneiere melder sine eiendommer ut av elgvald, men vi kan ikke hindre det.

  Frist for å melde ut eiendom er første april. Dette melder du skriftlig til jaktrettshaver(valdansvarlig) og med kopi til viltforvaltningen i kommunen.

  Frist for å melde eiendom inn i annet vald er første mai.

   

  Jakt og fangsttider

  Last ned jakt og fangsttider her

   

  Skuddpremie 

  Du kan få skuddpremie for fangst av artene rev, kråke og mink

  For rev utbetales kr 250 pr dyr. Vilkår for utbetaling er at du leverer inn alle fire labbene pr. dyr. Husk fredningstid for jakt og fangst av rev er fra 15. april til 15. juli.

  For kråke utbetales kr 50 pr dyr. Vilkår  for utbetaling er at du leverer inn begge kråketærne pr dyr. Husk fredningstid for jakt og fangst av kråke er fra 15. mars til 15. juli.

  For mink utbetales kr 200 pr dyr. Vilkår  for utbetaling er at du leverer inn alle 4 labbene pr dyr.  Det er ingen fredningstid for mink.

  Labber og kråketær innlevers hos viltansvarlig Hans Yngvar Haraldsen, telefon 907 68 176.

   

  Kontakt oss

  Hans Yngvar Haraldsen
  Rådgiver utmark
  Telefon: 958 37 248

  Sist endret: 08.02.2024