Du er her: Forside / Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Kommuneloven pålegger kommunene å utarbeide et årsbudsjett. Dette skal godkjennes av kommunestyret før årsskiftet. Formålet er planlegging og kontroll av kommunens bruk og tilgang på ressurser.

  Om budsjett og økonomiplan

  Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, foventede utgifter og prioriterte oppgaver i en fireårs periode. Økonomiplanen skal ligge til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige virksomhet. 

  Årsbudsjettet skal vise forventede inntekter og gi økonomiske rammer for hele kommunens vikrsomhet det nærmeste året. 

  Forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024

  Mandag 2. november la kommunedirektør Adelheid B. Kristiansen fram sitt forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024.

   

  Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021-2024.

  Kommunedirektørens presentasjon fra 2. november.

  Livestream fra presentasjon 2. november.

  Vedtak til budsjett og økonomiplan 2021-2024

  Vedtak gjort i kommunestyremøtet torsdag 3. desember 2020 

   

  Uttalelser og saksprotokoller

  Uttalelse fra Meløy Ungdomsråd

  Uttalelse fra Eldrerådet

  Saksprotokoll rådet for personer med funksjonsnedsettelser 11. november

  Saksprotokoll formannskapsmøte 12. november

  Saksprotokoll administrasjonsutvalg 12. november

  Saksprotokoll utvalg Helse-Oppvekst 10. november

  Saksprotokoll utvalg Samfunn 10. november

  Saksprotokoll planutvalg 10. november

  Saksprotokoll arbeidsmiljøutvalg 9. november

  Saksprotokoll kommunestyret 3. desember

   

  Spørsmål og svar

  Etter presentasjon av forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 mandag 2. november, har kommunedirektøren tatt imot spørsmål fra politikerne i to runder.

  • Første fris for innsending av spørsmål er satt til 13. november med svar ut tirsdag 17. november. 
  • Andre frist for innsending av spørsmål er satt til 23. november, med svar ut mandag 30. november. 

  Spørsmål og svar vil følge som tilleggsinformasjon i budsjettsaken frem til vedtak i kommunestyret 3.12.

   

   

  Økonomianalyse Meløy

  Økonomianalyse Meløy er et kunnskapsgrunnlag for budsjettarbeidet med utgangspunkt i KOSTRA.

  Økonomianalyse Meløy-budsjett og økonomiplan 2021-2024

  Årsbudsjett og økonomiplaner 

   

   

  Sist endret: 07.12.2020