Du er her: Forside / Eiendomsskatt

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du informasjon om eiendomsskatt i Meløy kommune.

   

  Eiendomsskatt i Meløy

  I desember 2022 vedtok kommunestyret i Meløy kommune at det skal innføres eiendomsskatt på all næringseiendom samt bolig, fritid og ubebygd eiendom som ikke omfattes av landbruksfritaket, i tillegg til kraftproduksjon og kraftnett. 

  På vegne av Meløy kommune skal firmaet eSkatt AS gjennomføre besiktigelse og taksering av alle eiendommer. Samtidig skal de også kontrollere og oppdatere matrikkelen til kommunen. Befaringen vil etter planen skje i perioden fra 30. oktober 2023 til 15. januar 2024. 

  Les presentasjon av eSkatt om prosjektet her.

  Kontakt

  Ved henvendelser angående eiendomsskatt må dere oppgi gårdsnummer og bruksnummer.

  Meløy kommune:

  E-post: eiendomsskatt@meloy.kommune.no

  Telefon: Prosjektleder - 417 62 174

  eSkatt AS:

  E-post: meloy@eskatt.no

  Telefon: 901 82 375 (1)

  Hjemmeside: eskatt.no

  Vedtak

  Kommunestyret i Meløy Kommune vedtok i desember 2022 i sak.nr. 2022/1763 pkt. 9 at: 

  Det innføres eiendomsskatt fra 2024 på all næringseiendom samt bolig, fritid og ubebygd eiendom som ikke omfattes av landbruksfritaket, i tillegg til kraftproduksjon/kraftnett. 2023 benyttes til taksering og klagebehandling. 

  Dette vil si at i Meløy er det planlagt å skrive ut eiendomsskatt etter § 3 i eiendomsskatteloven.

  I februar i sak.nr. 2023/83 ble det bestemt at kommunen skal fastsette eiendomsskattetakstene på boligeiendommer kommunalt etter eiendomsskatteloven § 8 A-3 fjerde ledd. Det vil si at alle eiendommer i kommunen skal besiktiges og takseres i løpet av høsten 2023.

  Les mer om eiendomsskatteloven §3 i lovdata.

  Les mer om eiendomsskatteloven § 8 A-3

  Betaling av eiendomsskatt

  Hvem skal betale eiendomsskatt?

  Eiendomsskatt skal betales av den som er registrert som eier av eiendommen. Skatten utbetales uavhengig av om det er leilighet, enebolig eller fritidsbolig/hytte.

  Når skal eiendomsskatten betales?

  Skatten faktureres sammen med de kommunale avgiftene. i Meløy har vi fleksibel fakturering. 

  Eiendomsskatt for borettslag

  Borettslaget er som eier av eiendommen, ansvarlig for eiendomsskatten og vil motta en samlet regning for hele selskapet.

  Hvordan kostnaden fordeles på de enkelte andelseierne avhenger av vedtekter i borettslaget/voligaksjeseksjapet.

  Normalt fordeles kostnadene etter en fordelingsnøkkel basert på forholdet mellom verdiene på boenhetene. 

  Taksering av eiendommer i Meløy

  Taksering av eiendommer starter i løpet av oktober 2023. 

  For private eiendommer

  Les informasjonsbrosjyre om taksering av private eiendommer.

  Se et eksempel på utregning av eiendomsskatt.

  Se ordforklaringer her.

  For næringseiendommer

  Informasjonsskriv for næringseiendommer finner du her.

  Fritak for eiendomsskatt

  Hvem kan få fritak for eiendomsskatten? 

  All kommersiell virksomhet skal betale skatt på vanlig måte. 

  Kommunestyret kan gi helt eller delvis fritak for eiendomsskatt til eiendommer som for eksempel:

  • Gagner kommune, fylke eller stat
  • Har historisk verdi

  Les mer om vilkår for fritak for eiendomsskatt på lovdata.

  Dette er likevel ikke noe du har krav på, selv om vilkårene er oppfylt. Søknad om fritak gjelder kun for ett år av gangen, og må derfor gjentas i forkant av hvert skatteår. 

  Hvordan søker jeg om fritak?

  Søknad kan sendes inn fortløpende og gjerne så tidlig som mulig. Beslutning om fritak gjøres normalt i forbindelse med behandling av budsjett for kommende år, vanligvis i desember.

  Frist for å søke fritak for 2024 er 31. oktober 2023.

  Hvor sender jeg søknaden?

  Søknadskjema.

  Søknaden sendes til eiendomsskatt@meloy.kommune.no.

  Gi e-posten emnet "Søknad om fritak for eiendom xx/xxx (Gnr/bnr) - Navn på søker"

  Eller på papir til

  Meløy kommune
  Gammelveien 5
  8150 Ørnes

  Sist endret: 17.11.2023