Du er her: Forside / Nyheter / Informasjon om ergo- og fysioterapitjenesten i Meløy kommune

Informasjon om ergo- og fysioterapitjenesten i Meløy kommune.

I 2024 vil både ergoterapi- og fysioterapitjenesten være mindre tilgjengelig grunnet redusert bemanning. Vi har som en følge av dette sett oss nødt til innføre faste telefontider for henvendelser til ergoterapeut, og beklager ulempen dette måtte medføre.

Det nye nummeret til ergoterapitjenesten er: 477 54 664, og telefonen betjenes mandag, tirsdag og onsdag, fra kl. 12.00 - 14.00 på hverdager. 

Hvis henvendelsen gjelder kortvarig behov for enkle hjelpemidler, så kan man kontakte lokalt hjelpemiddellager på Reipå direkte på tlf 48 19 45 57.

Det må påregnes lang ventetid for publikum for å få hjelp av ergoterapeut, opptil 3-6 måneders ventetid utenom hastesaker, kanskje mer.

Fysioterapitjenesten har også redusert bemanning, og det vil si at det også her vil bli lang ventetid for publikum.

Vi har dessverre vært nødt til å redusere tilbudet vårt, og vil ikke kunne tilby gruppetreninger for hjemmeboende eldre før tidligst etter sommeren. 

Vi vil i hovedsak ivareta skoler, barnehager, institusjoner og lignende, men også her vil tilbudet være redusert inneværende år.

Publisert: 26.03.2024

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?