Du er her: Forside / Nyheter / Signering avtale Nordtun HelseRehab og Meløy kommune

Signerte avtale mellom Meløy kommune og Nordtun HelseRehab

Siden 2012 har Meløy kommune hatt avtale om rehabiliteringsplasser med Nordtun HelseRehab. Nå blir avtalen for 2024 signert, og inkluderer ikke bare rehabilitering, men også habilitering. Avtalen har rom for 180 liggeplasser i året, en dobling fra tidligere år.

Den 25. juni signerte kommunalsjef for helse og velferd, Morten Isaksen og nestleder ved Nordtun HelseRehab, Trond Dragland, ny avtale om kjøp av liggeplasser for pasienter med behov for rehabilitering eller habilitering.

- Et godt tilbud på rehabiliteringstjenester fører til at eldre kan bo hjemme lengre, forteller Isaksen, og fortsetter: Dette er et strategisk grep vi gjør for å supplere det kommunale tilbudet vi har.

Pasienter kan komme fra sykehusopphold, fra korttidsavdelingen i kommunen eller fra eget hjem. Det er Tildelingskontoret som gir vedtak om opphold. Oppholdet er omtrent to uker, tilpasset pasientens behov.

Avtalen rommer både habilitering- og rehabiliteringsplasser.

Habilitering er samarbeid mellom deg, dine pårørende og fagpersoner om å gi støtte til at du skal klare deg best mulig selv og ha et godt liv. Habilitering er ofte for personer som er født med funksjonsnedsettelser, eller som fikk sykdom eller skade som barn. Mange trenger oppfølging og støtte hele livet.

Rehabilitering er samarbeid om at du skal trene opp kroppen og hjernen etter sykdom eller skader som du har fått senere i livet. Rehabilitering varer ofte i kortere tid, men mange vil allikevel trenge mye hjelp og støtte etter at rehabiliteringen er avsluttet.

- Denne avtalen er et godt grunnlag for videre samarbeid, sier Dragland: Vi ser at det minker trøkket på de kommunale tjenestene, og det er nyttig for pasientene. Gode rehabiliteringstjenester kan utsette sykehjemsopphold med flere år.

Nordtun HelseRehab er en hjørnebedrift i Meløy kommune med sine 48 ansatte. Omtrent halvparten av de ansatte har høyere utdanning. I tillegg har institusjonen en lege fast ansatt. Nordtun HelseRehab har avtaler om plasser blant annet med Meløy kommune og Helse Nord.

Det vil si at pasienter kan gå godtatt opphold enten gjennom Tildelingskontoret i kommunen, eller gjennom Regional vurderingsenhet under Helse Nord.

Her kan du lese mer om Nordtun HelseRehab.

Trenger du habilitering eller rehabilitering?

Publisert: 26.06.2024

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?