Du er her: Forside / Nyheter / Skolesammenslåing Ørnes og Glomfjord skole

Anbefaler å flytte ungdomstrinnet fra Glomfjord til Ørnes.

Etter en omfattende høringsprosess sender kommunaldirektør Arne Johansen i dag sin anbefaling til politisk behandling. Anbefalingen går ut på å slå sammen ungdomstrinnet ved Glomfjord og Ørnes skoler til en felles ungdomsskole på Ørnes.

Utredningen er gjort i tråd med Utdanningsdirektoratets føringer i behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser.

  • Utredningen har vært ute på høring i perioden 29. februar til 30. april, og vi har mottatt totalt 15 innspill. Medvirkning fra berørte parter har vært sentralt i arbeidet og det er gjennomført informasjonsmøter med ansatte ved begge skolene, grendelag og FAU i Glomfjord, grendelag i Ørnes og Meløy ungdomsråd. Det er også gjennomført gruppearbeid for elever, ansatte og FAU ved skolene, sier kommunedirektør Arne Johansen.

Det er på oppdrag fra kommunestyret i sak 71/23 at kommunedirektøren etter nyttår igangsatte prosessen, som har hatt til hensikt å slå sammen ungdomstrinnene ved Glomfjord og Ørnes skoler til en felles ungdomsskole på Ørnes fra august 2024.

Utredningen er basert på vurderinger knyttet til kvalitet, økonomi og rekruttering av fagkompetanse. Det er sett på økonomiske drivere, demografi, pedagogisk kvalitet og nasjonale føringer, forskning, lokaler og skoleskyss, høring og medvirkning. Vurdering av barnets beste er med som et grunnleggende prinsipp.

  • Saksfremlegget, som er grunnlaget for behandlingen som nå skal skje i flere utvalg, inneholder også en vurdering av innspill som ivaretar hensynet til barnets beste. Punkter som er vurdert er langsiktighet og bærekraft, samfunnsmessige hensyn, pedagogiske hensyn/læringsperspektivet, minoritetsspråklige elever, spesialundervisning, det fysiske læringsmiljøet, skolestørrelse, avstand til skolen, nærskoleprinsippet og forslag fra Meløy ungdomsråd, sier Johansen og legger til.
  • Det er mange hensyn som skal veies opp mot hverandre i denne saken og jeg forstår at dette er en sak som skaper sterke følelser og stort engasjement. Min anbefaling er basert på en helhetsvurdering ut fra pedagogiske, samfunnsmessige og økonomiske grunner, med barns beste som et grunnleggende prinsipp.

Saken skal sluttbehandles i kommunestyret 13. juni.

Publisert: 22.05.2024

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?