Du er her: Forside / Modellen Ilag førr ongan / BTI-veileder, stafettlogg

BTI-veilederen med verktøy

Gammelveien 5

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  En veileder med verktøy på fire nivåer til bruk for ansatte.

  Bedre tverrfaglig innsats - BTI

  Bedre tverrfaglig innsats - BTI skal sikre at alle barn, unge, gravide og familier får den oppfølging og hjelp som de trenger. 

  BTI er en samarbeidsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som det er knyttet en bekymring til. BTI skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og sikre barn- og foreldreinvolvering.

  Som ansatt er du pålagt å handle dersom du opplever en bekymring knyttet til et barn. Dette for å sikre at de det gjelder får den støtten og hjelpen de trenger. Det kan være at du er urolig for livssituasjon, familieliv, helse, trivsel på skolen eller i barnehagen eller annet som kan ha innvirkning på barnet eller ungdommen.

  Vi innfører BTI i alle tjenester som arbeider med gravide, barn, unge og familier i vår kommune gjennom modellen Ilag førr ongan. 

  BTI-veilederen

  Hva gjør du som ansatt dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp? Ved å bruke BTI-veilederen hjelper du gravide, barn, ungdom og familier slik at de får systematisk og riktig hjelp.

  Som ansatt er du pålagt å handle dersom du opplever en bekymring knyttet til et barn. Det kan være at du er urolig for livssituasjon, familieliv, helse, trivsel på skolen og lignende som kan ha innvirkning på barnet. I Meløy bruker alle ansatte BTI-veilederen for å sørge for riktig hjelp og medvirkning fra gravide, barn, unge og familier.

  BTI-veilederen nivå 0-3 for ansatte

  Stafettloggen

  Stafettloggen er en digital loggbok for å sikre et godt samarbeid mellom tjenestene og den gravide, barnet, ungdommen og familien. Vi bruker stafettloggen til Visma

  Her finner du informasjonskriv om stafettloggen

  Rettslig grunnlag for behandling av personsensitive opplysninger 

  Her logger du inn på stafettloggen

  Sist endret: 07.02.2023