Du er her: Forside / Meløybarnehagene / Bolga oppvekstsenter - barnehage og SFO

Bolga oppvekstsenter, barnehage

Klippfiskveien 37, 8158 Bolga

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Bolga oppvekstsenter består av Bolga skole og Bolga barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser på øya Bolga som ligger ute i havgapet. Vi har flott natur, noe som gir muligheter for fine turer og gode opplevelser for både store og små.  Bolga  oppvekstsenter er godkjent som trafikksikker skole og barnehage i juni 2017.

  Om oss

  Bolga barnehage er en liten barnehage som er under samme tak som skolen. 

  Barnehagen jobber utfra områdene i rammeplanen for barnehager og er deltaker i Meløy kommunes satsing på helsefremmende barnehager og skoler.

  Bolga er ei øy i Meløy kommune. Med hurtigbåt fra kommunesenteret Ørnes, tar det ca 45 minutter. Vi har grei kommunikasjon med daglige avganger av hurtigbåt og ferge. 

  Avdelinger

  Vi er en barnehage med en avdeling. Barnehageåret 2023/2024 er det tre barn i barnehagen. 

  Ansatte

  Her finner du oversikt over ansatte barnehage og SFO

  oversikt over ansatte barnehage og SFO

   

  Kontaktinformasjon:

  Mandag - fredag 08.00 - 15.30

  Arbeidsrom skolen: 476 25 879

  Styrer: Wenche Jonassen

  Besøksadresse: Klippfiskveien 37, 8158 Bolga

  Mobil: 971 00 935

  E-post: wenche.jonassen@meloy.kommune.no

  Åpningstider

  Barnehagen er åpen fra 08.00-15.30

  Planer

  Årsplan

  Virksomhetsplan Bolga barnehage 2019-2020

  Kalenderplan 2019-2020

  Andre planer

  Sosial plan, Bolga barnehage 2019-2020

  PROGRESJONSLAN, Bolga barnehage

  Fagområder i rammeplan, Bolga barnehage 

  Bolga oppvekstsenters trafikksikkerhetsplan barnehage

  Barnehage-hjem-samarbeid

  Foreldrenes samarbeidsutvalg (FAU)

  For å sikre samarbeid med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

  Foreldrerådet består av foreldrene / de foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til samarbeidet. FAU (foreldrenes arbeidsutvalg). I Bolga barnehage er det valg 1 representant fra barnehagen som samarbeider med FAU`s representanter i skolen.

  Pratchaya Johansen, representant

  Leder for FAU er ansvarlig for at det blir avholdt foreldrerådsmøter og evt temamøter etter behov og initiativ fra de øvrige foreldrene.

  Samarbeidsutvalg (SU)

  Samarbeidsutvalget SU består av:

  • To foreldrerepresentanter med vara – valgt av foreldrerådet
  • To ansatterepresentanter med vara - valgt av personalgruppa
  • En eierrepresentant – valgt av Meløy kommune

  Barnehagens styrer har møte,- uttale og forslagsrett, samt informasjonsplikt i samarbeidsutvalget. Styrer kan utpekes til sekretær for samarbeidsutvalget

  Samarbeidetsutvalgets oppgaver:

  • Være et rådgivende, - kontaktskapende og samordnende organ for foreldrene, personalet og eier
  • Skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag
  • Skal godkjenne barnehagens årsplan / langtidsplan
  • Skal fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet
  • Komme med synspunkter til forandringer innenfor budsjettrammen
  • Se til at barnehagen drives innenfor rammen av barnehageloven, barnehagens vedtekter og budsjett
  • Uttale seg om endringer i vedtekter for Meløy kommunes barnehager
  • Innklima og miljø
  Oversikt over SU-representanter

  SU 2018-2019

  Bolga oppvekstsenter - barnehage og SFO

  Telefon: 75710497

  Sist endret: 29.11.2023