Du er her: Forside / Meløybarnehagene / Utsikten barnehage, under bygging

Utsikten barnehage, ny barnehage under bygging

Fjellmyra 8, 8149 Neverdal

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Nå flytter vi snart!

  Endelig har vi fått en oppstarts- og innflytter dato til vår nye flotte barnehage Utsikten. I januar blir Fjøshaugen, Spildra og Neverdal slått sammen til Utsikten barnehage. 

  Plan for flytting:

  •  2-3. januar drifter vi som normalt i de ulike barnehagene
  •  6. januar blir barnehagene stengt. Denne dagen vil vi organisere besøksdag for foreldrene og barna på ettermiddagen. 
  •  7. januar kl. 07.00 åpner vi Utsikten barnehage for barn og foreldre. 

  Vi gleder oss til å bli en stor og flott barnehage, hvor barna får trygge, gode og lærerike dager.

  Med hilsen
  Monika Farestveit, styrer Utsikten barnehage
  Heidi Grytvik, assisterende styrer Utsikten barnehage

    

  Om oss

  Vi skal etablere ny barnehage i Neverdal. Barnehagen har fått navnet Utsikten barnehage og skal ta inn i seg Neverdal barnehage, Fjøshaugen barnehage og Spildra. Barnehagene skal samles i én barnehage, lokalisert i dagens Neverdal skole. Skolen skal våren 2019 bli bygget om til barnehage med åtte avdelinger. 

  Denne siden vil fortløpende bli oppdatert når vi har ny informasjon å dele. Følg med!

  Bygget og fasiliteter

  Utsikten barnehage får flotte fasiliteter for barna. Selve bygget har mange ulike rom som åpner opp for kreativitet, lek, læring og trivsel.

  Vi vil få:

  • store romslige baser/avdelinger med kjøkkenkrok på hver avdeling
  • bibliotek
  • sløydsal/aktivitetsrom
  • kjøkkenrom med flere kjøkkenstasjoner
  • samfunnshall som kan brukes til lek og aktiviteter

  Uteområdet er veldig innbydende og gir rom for et aktivt uteliv med lek og aktiviteter. Vi får tilgang på flott natur med fine turmuligheter i nærmiljøet og kan benytte en kunstgressbane.

  Her kan du se tegningene av barnehagen, som er utarbeidet av Norconsult.

  Fremdriftsplan

  Frem til åpning av barnehagen januar 2020 er det lagt følgende plan for fremdrift:

  • planlegging: i perioden uke 36 - 50 i 2018
  • anbudsprosess: i perioden uke 49 i 2018 til uke 9 i 2019
  • ombygging: i perioden uke 11 - 52 i 2019
  • uteareal: i perioden uke 19 - 52 i 2019
  • flytting av barnehager: i perioden uke 01 2020
  •  oppstart 7. januar 2020

  Spørsmål og svar

  Hvem er prosjektleder?

  Ragnar Drevvatne er prosjektleder. 

  Når åpner barnehagen?

  Barnehagen åpner 7. januar 2020.

  Hvor mange barn blir det i den nye barnehagen?

  Barnehagen blir bygd for 144 plasser. Antall barn avhenger av alder på barna ettersom barn under tre år tar to plasser. Det blir åtte avdelinger hvor fire er avdelinger for barn mellom ett og tre år, og fire avdelinger for barn mellom tre og seks år.

  Hvor mange barn blir det på hver avdeling?

  Dette avhenger av alder på barna. Men det vil være mellom 9 og 18 barn i hver avdeling.

  Hvem blir styrer i barnehagen?

  Monika Bjørnvik Farestveit blir styrer i barnehagen. Monika er i dag styrer ved Spildra barnehage.

  Hvem blir assisterende styrer?

  Heidi Grytvik blir assisterende styrer i barnehagen. Heidi er i dag styrer ved Fjøshaugen barnehage.

  Hvem skal jobbe i barnehagen?

  Alle som jobber i Neverdal, Fjøshaugen og Spildra barnehager per 1. desember 2018 skal i utgangspunktet følge med over til den nye barnehagen.

  Får de barna som har plass i Neverdal, Spildra eller Fjøshaugen beholde sine voksne fra sine barnehager?

  Så langt det lar seg gjøre vil barn som allerede har plass i disse barnehagene få minimum en til to av sine nære og kjente voksne fra sin barnehage.

  Hvilken åpningstid vil den nye barnehagen ha?

  Barnehagen kommer til å ha samme åpningstid som andre barnehager i Meløy, kl. 07.00 - 16.30.

  Hvilke fagplaner har barnehagen?

  Barnehagen følger barnehageloven, Rammeplan for barnehager, Strategiplan for barnehagene og lokal årsplan.

  Hvilke overgangsplaner har barnehagene?

  Fra barnehageåret starter den 19. august 2019 vil de nye personalgruppene være etablert og satt sammen med de aktuelle barnegruppene. Slik blir personalet og barna godt kjent før flyttingen starter, og overgangen vil bli best mulig for alle.

  Hvordan blir uteområdet?

  Barnehagen vil få et stort og variert uteområde med tilgang til fotballbane og nærhet til skogen og flotte turområder. Området vil bli gjerdet inn og delt opp med porter. Planen for uteområdet er under arbeid. Arbeidet med selve uteområdet vil begynne etter sommerferien. 

  Hvordan blir de trafikale forholdene rundt barnehagen når mange barn skal fraktes til og fra barnehagen?

  Det blir 30 parkeringsplasser ved barnehagens øvre område og ca. 30 parkeringsplasser på nedre område der barnehagen er i dag. Personalets parkeringsplass blir på nedre område. Dette er den foreløpige planen. Vi jobber videre med de trafkale forholdene.

  Hva skal barnehagen hete?

  Barnehagen får det flotte navnet Utsikten barnehage.

  Hva skjer med bygningene etter at Spildra og Fjøshaugen barnehager flytter ut?

  Det er det ikke tatt noen avgjørelse på.

  Hvem er hovedentreprenør for ombyggingen?

  Ombyggingen har flere delentreprenører:

  - Halsa bygg

  - Bravida

  - Svartisen VVS

  - Ørnes Blikk

  Når starter ombyggingen?

  Ombyggingen startet 10. juni 2019.

  Fikk du ikke svar på det du lurte på?

  Hvis du ikke fant svar på det du lurte på angående prosessen rundt Neverdal barnehage, kan du bruke funksjonen "Fant du det du lette etter?" på denne siden. Klikk "Nei" og skriv inn spørsmålet du har. Spørsmål som blir lagt inn i denne funksjonen og som er relevante for denne siden, vil vi svare på og legge ut her. 

  Utleie av Neverdal samfunnshall

  Satsene gjelder for 2019

   

  Utleie:Pris:
  Hall og vestibyle for inntekstbringende idretts- og kulturarrangement      kr 1 911  per døgn 
  Arrangement i regi av profesjonelle/næringsliv kr 4 776 per døgn
  Arrangement i regi av private (bryllup og lignende) kr 2 388 per døgn
  Barnebursdager kr    896 per døgn
  Kurs og seminar kr    292 per døgn
  Ekstra for teppeleie kr 1 194 per arrangement
  Tilrigging/øving til arrangement kr    476 per døgn
   
  Utleie til:Pris:
  Barn/unge under 18 år   kr 110  per time
  Over 18 å r kr 179 per time
  Private og offentlige instanser kr 308 per time
  Vestibyle til private arrangement                 kr 840 per døgn

   

  Neverdal skolekorps er innvilget gratis leie til øvinger og seminarer. 
  Vestibylen leies ut gratis til lag og foreninger i forbindelse med møter og lignende.

  Kontaktinformasjon

  Monika Bjørnvik Farestveit skal være styrer for den nye barnehagen i Neverdal. Trenger du å komme i kontakt med henne, gjør du det på følgende måte:

  • telefon: 75 71 08 80 eller

  Send e-post

  Nyheter

  Vi vil underveis i byggeprosessen og fram til barnehagen blir tatt i bruk gi deg et innblikk i arbeidet som pågår.

  Nyhetssak 13. november 2019

  Nyhetssak 20. september 2019

  Nyhetssak 28. juni 2019

  Nyhetssak 1. mars 2019

  Bildegalleri

  Sist oppdatert 13. november 2019.

   

   

  Utsikten barnehage

  Besøksadresse:

  Fjellmyra 8
  8149 Neverdal
  Sist endret: 13.11.2019