Du er her: Forside / Meløyskolen / Meløy voksenopplæring

Meløy voksenopplæring

Glomveien 10, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til nytt skoleår

  Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår.

  Grunnskolen og nybegynnere:

  Oppmøte Mandag 21.08.2023 klokken 09:00

   

  Er du nyankommet og trenger norskopplæring ta kontakt med skolen på 992 33 389.

   

  Om oss

  Meløy voksenopplæring er en del av Oppvekst i Meløy kommune. 

  Meløy voksenopplæring gir grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, introduksjonsprogram for flykninger og grunnskole for voksne.

  Her finner du oss

  Vi holder til i 2.etasje på kulturhuset i Glomfjord. Bruk hovedinngangen. Gå til venstre. Glassdøren ved siden av døra til hallen fører deg opp til Meløy voksenopplæring.

  Undervisningstid 

  Undervisningstid: Mandag - fredag: 9.00 - 15.00

  Ansatte
  • Rektor Mette Swensen mobil 992 33 389
  • Spesialpedagog, Linda Kjær
  • Adjunkt, Tove Winsnes
  • Adjunkt,  Paul Erik Herstad
  • Adjunkt,  Anne Marie Holand
  • Adjunkt, Olga Fomenko
  • Adjunkt, Maria Kashina
  • Lektor Marta Parès
  Elever

  Skolen har skoleåret 2023/ 2024 cirka 50 elever. 
  Meløy voksenopplæring har inntak flere ganger i året, og elevtallet vil variere. 

  Norskopplæringen

  Meløy voksenopplæring gir grunnopplæring i norsk for voksne innvandrere og introduksjonsprogram for flykninger.

  Er du usikker på om du har rett til gratis opplæring eller må betale for undervisningen, tar du kontakt via e-post.

  Timespris på dagtid er kr. 60,-

   

   

  Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve

  Prøvene er obligatoriske for alle som har fått opphold etter 1.september 2013 og som har rett og plikt til opplæring. Prøven gjennomføres flere ganger per år.

  Første prøve er gratis hvis du har rett og plikt.

  Har du tatt en prøve tidligere eller ikke har rett til gratis opplæring? Meld deg opp her.

  Velg prøve og prøvested Meløy voksenopplæring:

  Norskprøve 750,-

  Norsk delprøve 400,-

  Samfunnskunnskapsprøve 800,-

  Staborgerprøve 900,- 

  Grunnskole for voksne

  Meløy voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne.

  For å ha rett til grunnskoleopplæring, må den voksne

  • være over opplæringspliktig alder
  • ha behov for grunnskoleopplæring

  Er du over 16 år og bosatt i Meløy kommune, kan du søke om plass. Søknadsfristen er satt til 1. mai hvert år. Ta kontakt med skolen for mer utfyllende informasjon.

  Flyktningtjenesten

  Her finner du informasjon om flyktningtjenesten.

   Nyttige lenker

  Læreboka På vei: http://www.pavei.cappelen.no/

  Læreboka Stein på stein: http://www.steinpastein.cappelen.no/

  Ordbok Lexin: http://lexin.udir.no/

  Moava, del og lær: http://www.moava.org

   Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi):  https://www.imdi.no/

  Kompetanse Norge: https://www.kompetansenorge.no

  Utdanningsdirektoratet: https://udir.no

  UDI (utlendingsdirektoratet):  https://www.udi.no/

  Meløy voksenopplæring

  Besøksadresse:

  Glomveien 10
  8160 Glomfjord

  Telefon: 75710120

  Sist endret: 11.08.2023