Du er her: Forside / Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten

Glomveien 3, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Flyktninger fra Ukraina

  Meløy kommune ber om at nylig ankomne flyktninger fra Ukraina registrerer seg ved Meløy lensmannskontor. I etterkant vil de bli innkalt til Bodø politistasjon for fullstendig registrering. 

  Norske myndigheter har besluttet at alle ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år av gangen, i inntil tre år. 

  Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukrania og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. 

  Dette innebærer at søknadsprosessen er svært kort, og at ukrainere raskere får hjelpen de trenger. 

  Informasjon om krisen i Ukrainia (udi.no)

  Rettigheter og plikter når du har kollektiv beskyttelse (udi.no)

  Se informasjon om kollektiv beskyttelse på ukrainsk (udi.no)

  Meløy kommune forbereder seg på å ta imot flyktninger

  Om oss

  Flyktningetjenesten er en del av avdelingen Samfunnsavdelingen i Meløy kommune, og hovedoppgaver er løpende bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger.

  Åpningstider

  Flyktningstjenesten har i utgangspunktet åpent hver dag kl. 8.00-15.30, med mulighet for stengte dører hvis dagens gjøremål krever det.

  Telefon er åpen likevel. 

  Ansatte

  • Leder, Kathy Frøskeland
  • Integreringspedagog: Bernhard Enga

  Bosetting

  Flyktningtjenesten i Meløy bosetter flyktninger med oppholdstillatelse etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og kommunestyrervedtak. Målgruppen er:

  • asylsøkere
  • overføringsflyktninger med innreisetillatelse
  • familiegjenforente

  Staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) inngår hvert år en rammeavtale med norske kommuner om å bosette et bestemt antall flyktninger. 

  Les mer om bosetting her.

  Introduksjonsprogrammet

  Innen tre måneder etter bosetting starter alle flyktninger og deres familiegjenforente mellom 18-55 år på introduksjonsprogrammet. Dette er et helhetlig tilbud på fulltid. Målet med introduksjonsprogrammet er å få deltakerne ut i arbeid eller videre skolegang etter endt program. 

  Selve introduksjonsprogrammet

  • Undervisning i norsk og samfunnskunnskap
  • Språkpraksis

  Her finner du mer informasjon om Meløy voksenopplæring.

  Praksisplasser

   Bedrifter som vil bidra med praksisplasser bes om å ta kontakt med flyktningtjenesten. Deltakere som har praksisplass lærer norsk mye fortere, noe som resulterer i god integrering.

  Les mer om introduksjonsprogrammet her.

  Økonomi

  Flyktningtjenestens inntekter kommer fra statlige integreringstilskudd. 

  Les mer om statlige integreringstilskudd her.

   Om IMDi og UDI

  IMDi (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) følger opp politikken som myndighetene bestemmer. Det er et kompetansesenter som gir faglige råd for kommunene og myndighetene. Deres hovedoppgaver er blant annet:

  • å samarbeide med kommuner om å bosette flyktninger
  • følge opp introduksjonsloven

  UDI (utlendingsdirektoratet) har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

  Møt oss på Facebook

  Du finner oss også på Facebook. 

  Nyttige lenker

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI):

  Kompetanse Norge

  Utlendingsdirektoratet (UDI):  

  Flyktningtjenesten

  Besøksadresse:

  Glomveien 3
  8160 Glomfjord
  Sist endret: 02.11.2023