Du er her: Forside / Prosjektet Ilag førr ongan i Meløy

Ilag førr ongan i Meløy

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Gjennom prosjektet Ilag førr ongan skal Meløy kommune utvikle en tverrfaglig og tverretatlig modell, og arbeidsverktøy for å lage bedre systemer for samarbeid rundt sårbare barn og unge. Fra 2023 er prosjektet over i drift.

  Bilde av prosjektgruppa ved oppstart våren 2020
  Om prosjektet

  Meløy kommune har i prosjektperioden 2020 til 2022 utviklet modellen Ilag førr ongan.

  Prosjektet er finansiert gjennom tilskuddsordningen "Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn" via Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). Arbeidet skal gi kommunens tjenester bedre verktøy for tverrfaglige samarbeid rundt gravide, barn, unge og familier vi har en bekymring for. 

  I prosjektperioden har vi samlet representanter fra ulike enheter som jobber med gravide, barn, unge og familier i kommunen, til samlinger og fagdager. Her har vi i fellesskap utvikle en tverrfaglig modell for bedre samarbeid rundt sårbare barn og unge. 

  Prosjektgruppa

  Prosjektgruppa Ilag førr ongan har bestått av følgende deltakere:

  • Marlene B. Karlsen, folkehelserådgiver og prosjektleder
  • Hanne-Lise Lundegård, inspektør Spildra skole og prosjektleder
  • Jan Harald Servold Hansen, PPT Meløy
  • Bente Sundsfjord, leder barneverntjenesten i Meløy
  • Gerd Anne Jørgensen, konstituert leder helsestasjontjenesten
  • Monika Farestveit, familieveileder
  • Camilla Johnsen, kommunepsykolog
  • Gunn Helen Eliassen, styrer Vall barnehage
  • Svein Inge Lie, inspektør Glomfjord skole

  Arbeidsgruppene

  Hver enhet har minst én representant i prosjektet. Vi har fem arbeidsgrupper som bidrar i arbeidet med å utvikle en god samhandlingsmodell for Meløy.

  Gruppe 1 - skole ungdom
  • Kjetil Fagervik, rektor Meløy videregående skole
  • Elea Kristin Blomstereng Tangstad, studierektor Meløy videregående skole
  • Silje Endal, lærer Ørnes skole
  • Anne-Britt Torrissen, lærer Enga skole
  Gruppe 2 - skole barn
  • Lise Bakke, lærer Meløy oppvekstssenter
  • Camilla Solø Laastad, lærer Halsa skole
  • Kjersti Gjøviken, rektor Neverdal EnSpire skole
  • Frøydis Dentler Antonsen, rektor Spildra skole
  • Liss Gullveig Hammer, Bolga oppvekstssenter
  Gruppe 3 - barnehage
  • Lene Wallman, Reipå barnehage
  • Bente- Renate Lyngstad, Halsa barnehage
  • Marit Danielsen, Glomfjord barnehage
  • Eva Kristine Hansen, Vall barnehage
  • Solveig Torset, Utsikten barnehage
  Gruppe 4 - hjelpetjenester
  • Anne Mari Bernhoff, NAV
  • Reidi-Grete Amundsen, Ørnes tannlegekontor
  • Kristine Sleipnes Selstad, psykisk helse- og rustjenesten
  • Gerd Elin Jørgensen, psykisk helse- og rustjenesten
  • Torunn Monsen, helsesykepleier
  • Ida Norvoll, ungdomsklubben i frikirka på Halsa
  Gruppe 5 - hjelpetjenester
  • Mette Haurum, Kultur og folkehelse
  • Nina Normann, Barnevern
  • Maija Räijhä, jordmortjenesten
  • Camilla Kildal, ergo- og fysioterapitjenesten
  • Kathy Frøskeland, flyktningetjenesten

  Fagdager

  I løpet av prosjektperioden har prosjektgruppa gjennomført arbeidsseminar og fagdager for arbeidsgruppene. Her finner du programmene:

  Modellen Ilag førr ongan

  Modellen Ilag førr onga finner du her 

  Mer informasjon om det nasjonale satsningsområdet bedre tverrfaglig innsats finner du her: Bedre tverrfaglig innsats

  Kontakt

  Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver:

  • Telefon: 99 52 66 07
  • Epost: karmar@meloy.kommune.no
  Sist endret: 29.03.2023