Du er her: Forside / Om modellen Ilag førr ongan

Ilag førr ongan - Bedre tverrfaglig innsats

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Det er da viktig å vite hvordan vi sammen skal gå frem for å hjelpe. Meløy kommune innfører en modell som viser hvordan vi jobber på alle nivåer i kommunen for å avdekke og følge opp gravide, barn, unge og familier.

  Meløy sin modell

  Logo Ilag førr ongan

  Modellen Ilag førr ongan har som mål å styrke og systematisere arbeidet vårt rundt gravide, barn, unge og familier som strever. Vi har derfor innført en modell for samarbeid og en veileder for ansatte. Dette for å sikre hjelp på et tidligst mulig tidspunkt. Vi ønsker å få til samarbeid, riktig innsats og medvirkning i møtet mellom gravide, barn, ungdom, familier og kommunens tjenester.

   

  Modellen er delt inn i tre nivåer:

  Individnivå   Tjenestenivå   Kommunenivå 

   

  Ansatte bruker disse vertøyene i oppfølging av barn, unge og familier:

  BTI-veileder nivå 0 til 3 

  BTI-veilederen viser tydelig hvordan ansatte skal jobbe med gravide, barn, unge og familier. 

  Stafettloggen         

  Stafettloggen er en elektronisk loggbok for gravide, barn, ungdom og familier, der informasjon om alle iverksatte hjelpetiltak og involverte personer er samlet på ett sted.

  Organisering og ansvar

  Kommunalsjef for Oppvekst har det overordende ansvaret for modellen og arbeidet i Ilag førr ongan. Teamet Ilag førr ongan evaluerer modellen og utvikler innholdet i samarbeid med alle enheter som jobber med gravide, barn, unge og familier. 

  Her finner du oversikt over organisering av arbeidet og hvem som har ansvaret.

  Årsplan

  Årsplan for 2023

  Kontaktinformasjon

  Ta gjerne kontakt med teamet Ilag førr ongan:

  • Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver
   Epost: karmar@meloy.kommune.no 
   Telefon: 995 266 07
   Ansvar: kommunikasjon, BTI-veileder, modellen Ilag førr ongan

  • Hanne Lise Lundegård, inspektør Spildra skole
   Epost: hanlun@meloy.kommune.no
   Telefon: 913 04 154
   Ansvar: stafettloggen

  • Monika Farestveit, familieveilder
   Epost: framon@meloy.kommune.no
   Telefon: 916 29 653
   Ansvar: møter i faggruppe Ilag førr ongan, faglig innhold

  • Monica Farsund Nilsen, styrer Halsa barnehage
   Epost: nilmon@meloy.kommune.no
   Telefon: 958 68 566
   Ansvar: møter i team Ilag førr ongan, faglig innhold

  Enheter som jobber med barn, ungdom og familier

  Enheter i kommunen

  Kommunale barnehager

  Kommunale skoler

  Privat skole

  Videregående skole

  Voksenopplæringen

  Helsestasjon 0-5 år

  Helsestasjon for ungdom

  Skolehelsetjenesten 1.-10. trinn 

  Jordmor

  Familieveileder

  Kommunepsykolog

  Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

  Barnevern

  Flyktningetjenesten

  Psykisk helse og rustjenesten

  Tildelingskontoret

  Kulturkontoret

  Folkehelserådgiver

  Ungdomsklubber

  NAV

  Tannhelsetjenesten

  Politi

  Enheter utenfor kommunen

  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik (BUP)

  Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP)

  Konsultasjonsteam Statens barnehus

  Familievernkontoret i Salten

  Felles ansvar i Salten

  Krisesenteret i Salten

  Mobbeombudet i Nordland

  Sist endret: 29.03.2023