Du er her: Forside / Næringsutvikling

Næringsutvikling

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Våre tjenester

  Vi leverer tjenester til gründere og bedrifter som satser på vekst og utvikling. 

  • Etablererveiledning
  • Etablererkurs (Start Opp Salten)
  • Etablererstipend
  • Næringsfaglig vurdering ovenfor NAV
  • Veiledning til videreutvikling av din bedrift
  • Hjelp til nettverksbygging/ utviklingsprogram
  • Hjelp til å finne finansiering
  • Støtte til fiskefartøy og kvoter
  • Oversikt over ledig næringsareal/ næringslokaler

  Kontakt oss

  Ansatte

  Stine Estensen
  Rådgiver næring
  E-post: stine.estensen@mu.meloy.kommune.no
  Mobil: +47 934 00 473

  Espen Maruhn
  Rådgiver reiseliv
  E-post: espen.maruhn@meloy.kommune.no
  Mobil: +47 412 14 741

  Finn Nordmo
  Prosjektleder industri
  E-post: finn.nordmo@mnu.no
  Mobil: +47 482 95 718

  Gründerhjelp

  Har du lyst til å starte din egen bedrift?

  Vi kan hjelpe deg å utvikle ideen din. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. 

  Vi tilbyr følgende tjenester: 

  Rådgivning

  Vi har lang erfaring fra utviklingsarbeid og etablererservice, og kan være din støttespiller på veien mot å starte egen bedrift.  Vi kan tilby veiledning og rådgivning, og kobling mot aktuelle utviklingsprogram og nettverk. 

  Etablererkurs

  Vi tilbyr etablererkurs gjennom Start Opp Salten. Start Opp Salten er et etablererkurs for deg som er gründer i en tidlig fase og for deg som vurderer å starte egen bedrift. Start Opp Salten gir deg kunnskapen som øker dine muligheter til å lykkes, og et sosialt og faglig nettverk av andre gründere.

  Les mer om Start Opp Salten her 

  Etablererstipend 

  Vi ønsker å stimulere til flere bedriftsetableringer i kommunen, og har opprettet stipend på  inntil 40 000 kroner. Vi behandler søknadene fortløpende, og du kan forvente svar innen tre uker. 

  Disse kan søke:

  • Du som har en nyetablert bedrift og planlegger å leve av inntektene fra denne.
  • Du som har en plan for oppstart av driften, og trenger penger for å realisere den.
  Slik søker du

  Søknadsskjema

  Send inn din søknad til oss: 

  Meløy Kommune
  Stine Estensen
  Gammelveien 5
  8150 Ørnes

  Eller på epost til:

  postmottak@meloy.kommune.no

  Nyttige lenker

  Gründerkafe

  Går du med en ide eller et ønske om å starte opp din egen bedrift, eller har du allerede en bedrift som du ønsker å videreutvikle. 

  Meløy kommune ønsker å skape en møteplass og arena for utveksling av ideer og informasjon og inviterer til Grunderkafe en gang i måneden. Dette er et sted der du vil kunne etablere nyttige nettverk, samt få informasjon om Meløy kommunes tilbud rettet mot gründere. 

  Datoer for vårens Gründerkafeer:

  • 8. mars
  • 5. april
  • 10. mai
  • 7. juni

  Kafeene arrangeres i lokalene til Meløy Frivilligsentral på Ørnes senter, 3. etasje. 

  Spørsmål om kafeen kan rettes til rådgiver næring, Stine Estensen. 
  Telefon: 934 00 473
  Epost: stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

  Støtte til fiskefartøy og fiskekvoter

  Meløy kommune ønsker å stimulere til opprettholdelse og fornyelse av fiskeflåten og kjøp av fiskekvoter i Meløy kommune.

  Du kan søke støtte til:

  • bygging av nye fartøy
  • kjøp av brukte fartøy
  • kjøp av kvoter og fiskerettigheter.

  Det gis ikke stønadslån til kjøp av redskaper. Støtteordningen gjelder for fiskere på blad B.

  Slik søker du

  Send inn din søknad til oss: 

  Meløy Kommune
  Espen Maruhn
  Gammelveien 5
  8150 Ørnes

  Eller på epost til:

  postmottak@meloy.kommune.no

  Regelverk

  Les regelverket for stønad til egenkapital og lån til fiskefartøy og fiskekvoter i Meløy. 

  Ledig næringsareal og forretningslokaler

  Vi kan bistå med å gi deg en oversikt over ledige næringsareal og forretningslokaler i Meløy.

  Meløy kommune jobber for å utvikle to større industriarealer: Kilvik næringsareal i Holandsfjorden, og Æsvika-Galtneset industriområde på Halsa, samt for å tilrettelegge for næringsarealer en ny fiskerihavn på Reipå.

  For bedrifter som ønsker å etablere seg i et industrimiljø, har Glomfjord Industripark ledige industriarealer og etablert infrastruktur med vei, god og stabil strømforsyning, kjølevann, damp- og lufttrykknett, containerhavn med mer. Der er også ledige lager- og industribygninger, og tilgang til kantine og møterom.

  Der er flere private aktører som har næringsareal eller lokaler som kan være aktuelle for salg eller utleie. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Stine Estensen
  Telefon: +47 934 00 473

  Servering, skjenking og salg

  Serveringsbevilling

  Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. 

  Les mer om serveringsbevilling her.

  Skjenke- og salgsbevilling for alkohol

  Alle styrere og stedfortredere i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må bestå en kunnskapsprøve i alkoholloven. Dette gjelder også faste bevillinger.  Det gjelder også kontrollører som skal utføre salgs- og skjenkekontroll.

  Les mer om skjenke- eller salgsbevilling for alkohol her.

  Planer og rapporter

  Strategisk næringsplan 2023-2026

  Strategisk næringsplan finner du her.

  Rapport næringsarbeid 2021

  Rapport næringsarbeid 2021 finner du her.

  Fylkesvei 17 og næringsutvikling i Meløy kommune

  En utredning av eksisterende situasjon og mulighetene for næringsutvikling langs fylkesvei 17 i Meløy kommune. (Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak i 2021, på oppdrag fra Meløy Utvikling KF).

  Indeks Meløy

  Indeks Meløy utarbeides årlig av Meløy Utvikling KF. Basert på innsamlet tallmateriale viser indeksen utviklingen i Meløy innenfor befolkning, næringsliv, sysselsetting, inntekt og formue.

  Prosjekt

  Hydrogen

  Det jobbes aktivt for igjen å etablere hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark. Glomfjord Hydrogen AS med samarbeidspartnere, har som mål å være leveringsklare med grønn hydrogen til de nye Vestfjordfergene i 2024. 

  Les mer om hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark på hjemmesiden


  Kontaktperson:

  Finn Nordmo
  Prosjektleder industri
  Epost: finn.nordmo@mnu.no
  Telefon: +47 482 95 718

   

  Bærekraftig utvikling av Svartisen

  Meløys eldste turistattraksjon er Svartisen med Engenbreen. Her har vi hatt turister fra inn og utland i mer enn 100 år. 

  Fra 2015 har vi arbeidet strategisk og systematisk med utvikling av Svartisen. Arbeidet er kunnskapsbasert med utgangspunkt i å knytte til oss nødvendige fagressurser lokalt, regionalt og nasjonalt.

  Besøksforvaltning

  Med utgangspunkt i besøkspunktet Svartisen deltar Meløy, som en av sju kommuner, i pilotprosjektet besøksforvaltning i Nordland ved Nordland fylkeskommune. Gjennom prosjektet ser vi på hvordan man kan legge til rette for, og styre bruken av Svartisen, slik at vi optimaliserer opplevelsen for besøkende, samtidig som vi sikrer lokal verdiskapning og ivaretakelse av naturverdiene.

  Les mer om prosjektet på Nordland fylkeskommunes hjemmeside. 

  Nasjonal turiststi Svartisen

  Meløy kommune har siden 2012 jobbet aktivt med reiselivsutvikling i Meløy, med Svartisen som et definert fyrtårn i satsningen. Et av delprosjektene i et større hovedprosjekt er å etablere Svartisen som en få utvalgte Nasjonale turiststier i Norge. 

  Autorisasjonssøknad nasjonal turiststi Svartisen

  Kontaktperson:

  Espen Maruhn
  Prosjektleder reiseliv
  Epost: espen.maruhn@mu.meloy.kommune.no
  Telefon: +47 412 14 741

   

   

  Sist endret: 15.05.2024