Du er her: Forside / Meløyskolen / Spildra skole

Spildra skole

Spilderdalveien 9, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Spildra skole! På Spildra skole skal elevenes læring og mestring gi trivsel. Læringsarbeidet skal ivareta både elevenes danning og utdanning. Målet er at elevene skal gå ut av Spildra skole med gode grunnleggende ferdigheter muntlig, skriftlig, i regning, digitale ferdigheter og sosiale ferdigheter.

  Om oss

  Spildra skole ligger i kommunesenteret Ørnes. Spildra skole er en ny og moderne skole som ble åpnet 12.mars 2019. Skolen har store, fine klasserom, mange delingsrom og grupperom. Det er også flere spesialrom, som realfagsrom, tekstil, sløyd, keramikkrom, musikkrom, skolekjøkken og et stort fint Amfi som hele skolen kan samles i. 

  Elevene får undervisning i kroppsøving i Ørneshallen som ligger like ved skolen, mens svømmeopplæringen foregår i Meløy fritidsbad i Glomfjord.

  Spildra skole har ved oppstart  av skoleåret 2022-2023 162 elever fra 1. -7.klasse. 

  Skolekretsen er fra Selstad i sør til Gjerset i nord. 

  Vi har tilbud om helårs-SFO, telefon nr. til SFO er 902 83 834

   

   

  Telefonliste Spildra skole 22-23 ny.pdf

  Oversikt over ansatte ved Spildra skole 2022-2023.pdf

   

  Informasjon til foresatte

  Spildra skole har gratis utleie av ski, skisko, staver, samt skøyter fra størrelse 31-43.

  Ta kontakt med rektor Frøyds D. Antonsen vedrørende utleie
  Telefon 75 71 04 05 eller 917 38 641.

  Regler og planer

  Ordensreglement

  Her ligger utdrag av ordensreglementet. Hele ordensreglementet ligger i Plan for et godt læringsmiljø, som ligger lenger ned.

  Utdrag ordensreglement.pdf

  Virksomhetsplan

  Her legges virksomhetsplanen ut etter at den er godkjent i SU.

  Virksomhetsplan Meløyskolen 2020 - 2021 SPILDRA SKOLE SFO.pdf

  Plan for et godt læringsmiljø

  Plan læringsmiljø og aktivitetsplikten (1).pdf

  Skoledagsorganisering

  Dagsplan småtrinnet: 

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

   Dagsplan mellomtrinnet: 

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

  08:30- 14:15

  08:30-12:10

  08:30- 14:15

  08:30- 14:15

  08:30- 14:15

  Buss

  På morgenen fra Reipå: 

  Avgang fra Reipå kl. 07:50 - ankomst Auduns plass kl. 08:05

  Avgang fra Fore kl. 08:05 - ankomst Spildervika 08:24

  På morgenen fra Glomfjord:

  Avgang fra Glomfjord kl. 07:53 - ankomst Auduns plass kl. 08:07

  Etter skolen på langdager: 

  Til Reipå: Avgang Auduns plass kl. 14:25

  Til Glomfjord: Avgang Auduns plass kl 14:33

  Etter skolen på kortdager: 

  Til Reipå: Avgang Auduns plass kl. 12:25

  Til Selstad: Avgang Auduns plass: kl. 12:25

  SFO

  Tilbud og åpningstider

  Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Meløy kommune tilbyr skolefritidsordning 11 måneder i året, dvs gjennom hele året med unntak av 4 uker i juli. I år er SFO stengt i uke 27, 28, 29 og 30.

  Plass

  SFO i Meløyskolen tilbyr følgende to alternativer: 

  1. Plass skoledager. Det betales for SFO 10 mnd i året.

  2. Helårs-SFO. Det betales for SFO 11 mnd i året. 

  3.SFO gratis kjernetid inntil 12 timer, 1.klasse

  4.SFO Helårs (12 timer kjernetid trukket fra) 1.klasse

  5. SFO på skoledager (12 timer kjernetid 1.klasse trukket fra)

  Åpningstider

  SFO i Meløyskolen åpner kl. 07:00 og holder åpent til kl.16:30. Etter behovskartlegging kan åpningstidene endres. Kjernetiden er fra klokken 08.00 til 15.15. Telefonnr. til SFO 902 83 8

  Skole-hjem-samarbeid

  Utviklingssamtaler

  Hver elev har rett til 2 utviklingssamtaler i året. Kontaktlærer sender invitasjon og eleven skal alltid være med på utviklingssamtalene. I forkant av dette har eleven hatt elevsamtale med sin kontaktlærer. 

  Ukeplan/arbeidsplan

  Alle klassene får ukeplan eller arbeidsplan/lekseplan. Noen er for en uke, andre for to uker. 

  Melding om fravær og annen kontakt.

  Skolen bruker dataprogrammet Visma som kontaktportal i skole-hjem-samarbeid.

  Vi ber foresatte om å melde fravær og andre beskjeder via SMS til det nummeret som kontaktlærer har sendt melding fra ved oppstart av skolen. Foresatte kan også sende melding via Visma på datamaskin.

  Gjennom bruk av Visma sikrer du at din kontakt blir lagret og dokumentert i systemet vårt. 

  Råd og utvalg

  Foreldrenes arbeidsutvalg

  FAU står for foreldrenes arbeidsutvalg, og skal representere foreldregruppa på skolen. FAU skal jobbe for at foreldrene får medvirkning i skolen og har også som oppgave å jobbe for at skolemiljøet er trygt og godt. 

  Arbeidsoppgaver for FAU:

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skole og lokalsamfunnet

  På Spildra skole har FAU-representantene i 4.kl og 6.kl ansvar for 17.mai-arrangementet på Ørnes. 

  Årets FAU består av:

  Leder: Elin Kristin Solbakken

  Nest leder: Silje Kristin Lorentsen

  Sekretær: Connie Johannessen

  Kasserer: Tone Norum

  Referat

  Referat FAU-møte tirsdag 27.september Spildra skole .pdf

  Referat fra FAU-Møte 29.november 2022 Spildra skole .pdf

  Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg

  SU- Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er et rådgivende organ som kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU kan også ta opp saker som gjelder SFO.

  SMU- Skolemiljøutvalget skal jobbe med saker som omhandler skolemiljø. 

  På Spildra skole har vi slått sammen SU og SMU.

  Årets SU og SMU består av:

  SU/SMU

  Leder: Silje Kristin Lorentsen

  Nestleder: Elin Kristin Solbakken

  Sekretær: Frøydis Helen Dendtler Antonsen

  Styremedlem: Connie Johannessen

  Styremedlemmer elevrådet: Karolius Bjerke Skogstad og Stinelise Hogstad Almendingen

  Referat

  REFERAT SU_SMU 27.SEPTEMBER.pdf

  Referat SU_SMU 27.10.2022.pdf

  Elevråd

  Elevrådet for skoleåre 2022/2023

  Leder: Karolius Bjerke Skogstad

  Nestleder: Stinelise Hogstad Almendingen

  Øvrige representanter:Lotte Andersdatter Torrissen, Henning Nilsen, Mia Michelle Myrvang, Sander Storøy Kristensen.

   

  Referat fra elevrådsmøte

  Skolemiljø

  Læringsmiljøprosjektet

  Læringsmiljøprosjektet er en målrettet, statlig satsning for et mobbefritt og inkluderende skolemiljø. Skoler som deltar i prosjektet får kompetanseheving i form av fagdager, veiledning av eksterne veiledere, fagsamlinger mm. Meløy kommune ønsker at alle skolene i Meløy skal få denne kompetansen. Dette gjøres gjennom jevnlige samlinger og mellomperiodeoppgaver. 

  Lærerne ved Spildra skole har vært med i prosjektet fra høsten 2018, gjennom sine jobber ved Neverdal og Reipå skole. Skolene har gjennom prosjektet økt sin kompetanse i arbeide med å utviklie og ivareta et trygt og godt læringsmiljø.

  Skolehelsetjenesten

  Her finner du mere informasjon om skolehelsetjenesten.

   

  En smakebit fra vår hverdag

  Leirskole 7.kl

  Første dagen på leirskole, i høvelig bra vær. Syklet fra Vassdal i dag tidlig. Innlosjerte oss på Hestøya camping, og syklet på butikken. Etter middag ble det fisking, roing, bading(!) og bål. 

   

   Andre dag:

  Nok en fin dag på leirskole, selv om det har regnet en del. Ribtur til Bolga (×3), pølsegrilling og lek på Bolga skole før sykkeltur til Enga skole, hvor vi lagde taco og lekte i skolegården. Kvelden brukes til kakaodrikking rundt bålet, fisking og (is)bading ;)

   

  Siste dag før hjemreise. Startet dagen med en rolig frokost i regnet, før vi delte klassen i 2 og dro for å spille paintball. Veldig gøy syns de fleste! 

  Lunsj på bålet i et skiftende vær, før det ble brettspill i ettermiddag. I dag ble det sein middag, fiskepakker på bålet. "Dette slår tacoen i går!" var en av mange gode tilbakemeldinger på middagen 😊 

   

  I morgen blir det frokost, vasking og pakking, før vi sykler til Vassdalsvik og tar ferga hjem igjen. 

  For noen flotte dager vi har hatt her sammen, både små og store 😊 

   

   

  Skoleløpet  - Team Rynkeby

  Skoleløpet arrangeres av Team Rynkeby. Elevene skaffer seg sponsorer som gir et gitt beløp per runde elevene løper. All inntekt går til Barnekreftforeningen.

  5. mai kl. 12-14 oppholder mellomtrinnet seg i Rådhusparken. Vi løper rundt rådhuset i 60 minutter, fra 1230-1330.

  Vi får besøk fra sjefen fra Team Rynkeby Salten, Stig Sørensen, og Kulingen kommer for å dekke. Forhåpentligvis får elevene mange sponsorer og kanskje en del publikum som kommer for å se på.


  Vedlagt ligger noen filmsnutter fra Team Rynkeby, og informasjonsbrevet vi har sendt hjem på mellomtrinnet.

   

  Skoleløpet 5.5.2023 (002).pdf

   

  Team Rynkeby School Run - YouTube

   

  Skoleløpene - YouTube

   

   

   

  Aktivitetsdag i Glomfjord Alpinsenter

  Mellomtrinnet var torsdag på tur i slalåmbakken i strålende vær! En fin dag med testing av egne grenser, mestring og masse moro 😊

   

   

  Tema Roald Dahl

  Mellomtrinnet har jobbet med tema Roald Dahl i to uker. 

  De var delt i 6 grupper på tvers av klassene, og jobbet med 6 ulike bøker. 

  De lærte om forfatteren, leste gruppas bok, og gjorde noe praktisk. De forskjellige gruppene lagde sjokoladefabrikk, sydde hekser, lagde stigespill på sløyden, lagde figurer i trolldeig, lagde robot og gjorde naturfagseksperimenter. Siste dag presenterte de det de hadde gjort til hverandre. 

   

   

  Julehilsen

  6.klasse og 7.klasse har laget hver sin julevideo.

  Med disse vil vil ønske alle sammen en god jul. 

  6.klasse: https://youtu.be/jMbkqQTCZcE

  7.klasse: https://youtu.be/dvTUS-HpF2s

   

  Blime-dans 2022

  Hele skolen har danset Blime-dansen i dag.

  Det var litt vind, så lyden ble litt dårlig, men se hvor flink barna er til å danse:

  Blime2022.MP4

   

  Legger med noen bilder også:

   

   

  Kanoer

  Fredag 4.nov var 5.trinn oppe på Spildervatnet og testet skolens nyinnkjøpte kanoer. Kanoene var veldig gode, og skolens elever vil nok oppleve mye glede med dem i årene som kommer.

   

   

  Samling i amfiet

  Endelig kan hele skolen samles igjen.

  4.klasse hadde ansvaret for fellessamlingen i september.

  De fortalte oss om dyrking av potet og gulrøtter, sanking av bær og fisketur. I tillegg ble det sang og dans. De var kjempeflinke, og vi koste oss sammen.

  Foto: Grete Haugmo

   

   

  Triatlon 

  På Spildra skole skal alle elevene få oppleve mestring og glede gjennom å bli inkludert i allsidig aktivitet.

  Spildra skoles triatlon er et arrangement der vi mestrer og gleder oss sammen, til tross for at det på forhånd oppleves skummelt for mange.

  Det at elevene greier å overvinne skumle tanker og følelser er nyttige erfaringer å ta med seg senere i livet.

  Vi er stolte av elevene våre, og elevene kan være stolte av seg selv! Vi hadde mange vinnere denne dagen😊

  Alle foto fra triatlon: Eirik Holdal

   

   

   

  Spildra skole

  Besøksadresse:

  Spilderdalsveien 9
  8150 Korsnes

  Telefon: 75710400

  Sist endret: 26.06.2023