Du er her: Forside / Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Gammelveien 7, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide.

   Om oss

  Hvor finner du oss?

  Vi har kontor på helsesentrene på Ørnes, Glomfjord, Halsa og Vall.
  Helsesykepleier har også kontortid på de ulike skolene.

  Hvem jobber her?

  Grunnbemanningen består av jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Vi har også sekretær.
  Helsestasjonen samarbeider også med kommunepsykolog, barnehageansatte, familieveileder, barnevern, og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

  Kontaktinformasjon helsestasjonene:   

  Ørnes helsestasjonen, Gammelveien 7, 8150 Ørnes. 

  • Telefon 75 71 07 50.

  Glomfjord helsestasjon, Glomveien 3, 8160 Glomfjord. 

  • Telefon 75 71 01 35

  Halsa helsestasjon, Dalheimveien 4, 8178 Halsa. 

  • Telefon 75 71 03 10

  Vall helsestasjon, Vall 135, 8170 Engavågen.

  • Telefon 75 71 02 65

  Vi har åpent på Ørnes mandag til fredag kl. 08.00 – 15:30.
  Åpningstider på de øvrige helsestasjonene kan variere.

  Vår telefon blir viderekoblet til servicetorget når vi ikke er på kontoret.

  Hva kan helsestasjonen hjelpe med?

  Helsestasjonen tilbyr helsefremmende og forebyggende helsearbeid.

  • Vi tilbyr helseundersøkelser av gravide, barn og ungdom.
  • Vi veileder, gir råd individuelt og i grupper, og henviser videre ved behov.
  • Vi tilbyr hjemmebesøk til familier med nyfødte barn og ellers etter behov.
  • Vi har samarbeid rundt gravide, barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.
  • Vi samarbeider med andre instanser i kommunen og spesialisthelsetjenesten.
  • Vi jobber med smittevern og vaksinasjon.

  Jordmortjenesten

  Jordmortjenesten i Meløy kommune er en del av helsestasjonstjenesten.

  Hvor finner du oss?

  Vi har hovedkontor på Ørnes. Vi har også utekontor i Glomfjord, Halsa og på Vall.

  Jordmortjenesten består av 2,5 stilling jordmor.

  Hva kan vi tilby? 

  Vi anbefaler deg til å ta kontakt tidlig i svangerskapet for viktig livsstils informasjon og tett oppfølging. Vi tilbyr individuelle helsekontroller og gir råd under svangerskapet til alle gravide. Vi tilbyr også hjelp ved fødselsangst, en tidligere traumatisk fødselsopplevelse eller andre bekymringer når det gjelder svangerskap og fødsel.

  Vi tilbyr kontroll etter fødselen med gjennomgang og samtale om fødselen, ammeveiledning og prevensjonsveiledning.

  Retningslinjer i forbindelse med koronautbrudd

  Jordmortjenesten følger anbefalinger fra Helsedirektoratet og har normal aktivitet i helsestasjonen med nødvendige smitteverntiltak.  

  Vi ber om at gravide og barn, eller husstander der en eller flere familiemedlemmer opplever akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, pustevansker, eller lette symptomer som forkjølelse eller vondt i halsen, ikke møter opp på helsestasjonen selv om du har fått innkalling. Vi ber om at du da ringer oss snarest. 

  • kontor Ørnes 75 71 07 53
  • jobbmobil 907 67 728
  • vaktmobil 482 37 860 kun ved akutte hendelser

  Vi minner våre besøkende om dette:

  • Vask hender ofte
  • Hold avstand til andre
  • Ikke håndhils på helsepersonellet eller andre som er i lokalet

            

  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

  Kontaktinformasjon og åpningstider

  Du kan komme i kontakt med jordmor mandag-fredag 9.00-10.00 og 13.00-14.00

  Telefon: 

  • kontor Ørnes 75 71 07 53
  • jobbmobil 907 67 728
  • vaktmobil 482 37 860 kun ved akutte hendelser

  Åpningstider:

  • Ørnes               mandag-torsdag              8.30 - 15.30
  • Glomfjord       onsdager, etter avtaler   10.00 - 13.30
  • Halsa               en gang per måned etter avtaler
  • Vall                 en gang per måned etter avtaler
  Svangerskapskontroller

  Målet med svangerskapsomsorgen er å fremme helse og forebygge sykdom. Svangerskapsomsorgen skal sikre at gravide kvinner i størst mulig grad holder seg friske gjennom svangerskapet og føder et friskt barn med normal vekt til termin slik at flest mulig barn får en god start på livet.

  Gravide får tilbud om svangerskapskontroll.  Du kan velge om du vil gå til kontroll hos jordmor på helsestasjonen, fastlege, eller begge. Partner er velkommen til å være med. Svangerskapsomsorgen er gratis.

  Kontrollprogram for gravide uten økt risiko:

  Kontrollprogram for gravide uten økt risiko
  SvangerskapsukeType undersøkelse-temaer
  Uke 6-12 Tidlig inn kontroll - levevaner, helse
  Uke 18-22 Ultralydundersøkelse ved Nordlandssykehuset
  Uke 24 Kontroll - mors helse
  Uke 28 Kontroll – bevegelsesmønster
  Uke 32 Kontroll – ammeinformasjon
  Uke 36 Kontroll – informasjon om fødsel og om å bli foreldre
  Uke 38 Kontroll - tegn på fødsel, det nyfødte barnet
  Uke 40 Kontroll -  tanker og følelser
  Uke 41 Ekstra kontroll på sykehuset
     

   

  Undersøkelser og tema i svangerskapskontrollene

  Gjennom din tid som gravid skal du ha flere samtaler med jordmor.

  Her finner du informasjon om hva som skjer hos jordmor.

  Vaktberedskap og følgetjeneste

  Jordmor har vaktberedskap i samarbeid med legetjenesten. Du kan alltid ringe på vaktmobil 482 37 860 når det er noe akutt. I ferie, høytider og annet fravær av jordmor, vil telefon bli viderekoblet til legevakt.

  Jordmor har følgetjeneste som betyr at vi ved behov følger den fødende til sykehuset.

  Hjemmebesøk av jordmor

  Jordmor vil kontakte deg etter fødsel, og vil tilby hjemmebesøk innen to døgn etter hjemkomsten. Dette er for å sikre en trygg overgang fra svangerskap til barseltid.

  Du kan snakke med jordmor og ulike temaer som er knyttet til din helse i forbindelse med fødsel og barseltid. Eksempler på temaer kan være hormonendringer, amming, depresjon, prevensjon, etterkontroll og familieplanlegging.

  Deretter vil helsesykepleier overta oppfølgingen av barnet og dere som familie.

  Har du helseproblemer som ikke er direkte knyttet til fødsel og barseltid, må du ta det opp med fastlegen.

  Nyttige linker

  Råd og veiledning om mat og drikke

  Helsenorge informasjon om graviditet

  Nyttige råd og tips ved amming

  Gode levevaner før og i svangerskapet

  Hjelp og støtte i rollen som gravid og nybakt mamma, Mamma mia

  Foreldrepakka, informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre

  Fødselsdepresjon

  Amming og morsmelk

  Kjenn liv videoklipp

  Helsenorge-etter fødsel

  Trygg mammamedisin

  Helsestasjonstjenesten, informasjon om barns psykiske helse og utvikling

  "Gode råd", 19 brosjyrer for gravide, sped-og småbarnsforeldre

  Hjelp ved vold og overgrep

   

   

  Helsestasjon 0-5 år

  Helsestasjon for sped- og småbarn 0-5 år er et helsefremmende - og forebyggende tiltak for denne aldersgruppen og deres foreldre.

  • Helsestasjon skal i prinsippet ikke behandle syke barn. Ved sykdom skal fastlege eller legevakt brukes.
  • Syke barn og voksne må ikke møte på helsestasjon.
  Retningslinjer i forbindelse med koronautbrudd

  Helsestasjonen følge anbefalinger fra Helsedirektoratet og har normal aktivitet i helsestasjonen med nødvendige smitteverntiltak.  

  Vi ber om at gravide og barn, eller husstander der en eller flere familiemedlemmer opplever akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, pustevansker, eller lette symptomer som forkjølelse eller vondt i halsen, ikke møter opp på helsestasjonen selv om de har fått innkalling. Vi ber om at disse ringer sin helsestasjon snarest. 

  • Ørnes helsestasjon telefon 75 71 07 50 / 95420870
  • Glomfjord helsestasjon telefon 909 74 084
  • Halsa helsestasjon telefon 954 19 113
  • Vall helsestasjon telefon 954 20 870

  Vi minner våre besøkende om dette:

  • Vask hender ofte
  • Hold avstand til andre
  • Ikke håndhils på helsepersonellet eller andre som er i lokalet
  Kontaktinformasjon helsestasjonene
  • Ørnes helsestasjonen telefon 75 71 07 50 / 954 20 870
   Gammelveien 7, 8150 Ørnes

  • Glomfjord helsestasjon telefon 75 71 01 35 / 909 74 084
   Glomveien 3, 8160 Glomfjord

  • Halsa helsestasjon telefon 75 71 03 10 / 954 19 113
   Dalheimveien 4, 8178 Halsa

  • Vall helsestasjon  75 71 02 65 / 954 20 870
   Vall 135, 8170 Engavågen

  Vår telefon blir viderekoblet til servicetorget når vi ikke er på kontoret.

  Vi har åpent mandag til fredag kl. 08.00 – 15:30

  Hjemmebesøk etter fødsel

  Helsesykepleier vil komme på hjemmebesøk til alle nyfødte 7.–10. dag etter fødselen. Vi tar kontakt for å avtale tidspunkt.

  Dette er et tilbud vi har for å knytte kontakt mellom familien og helsestasjonen. Vi observerer og veier barnet. Vi har en del informasjon og hva vi prater om er mye opp til den nye familien.

  Tilbud om kontakter på helsestasjonen ved:
  • 4 uker med helsesykepleier og fysioterapeut
  • 6 uker med helseykepleier og lege + vaksine
  • 3 mnd med helseykepleier + vaksine
  • 4 mnd med helseykepleier og fysioterapeut
  • 5 mnd med helseykepleier + vaksine 
  • 6 mnd med helseykepleier og lege
  • 8 mnd med helseykepleier
  • 10 mnd   med helseykepleier
  • 1 år      med helseykepleier og lege + vaksine
  • 15 mnd   med helseykepleier + vaksine
  • 18 mnd   med helseykepleier
  • 2 år 3      mnd med helseykepleier og lege
  • 4 år      med helseykepleier, og lege ved behov

  Vi har konsultasjon i gruppe når det er mulig.

  Helseundersøkelser, foreldreveiledning og helseopplysning som gis vil alltid være tilpasset barnets alder og utviklingsnivå.

  Vi tilbyr ekstra konsultasjoner dersom det er behov eller ønske.

  Ulike temaer som kan tas opp:
  • Amming/ morsmelk, annen ernæring
  • Samspill, barnets behov og praktiske omsorg - barnestell
  • Utvikling, bevegelse, aktivitet, lek, språk, søvn
  • Familiesituasjon, sosialt nettverk, samliv - voksenliv
  • Barneulykker/ skader, inneklima, "røykfrie barn", rusmidler
  • Vaksineinformasjon, vanlige sykdommer, feber
  • Tannhelse: kosthold, tannstell og gode vaner
  • Barneoppdragelse, barns selvhevdelse og selvstendighets- trang.
  • Forebygging av vold og overgrep

  Tema dere selv ønsker å ta opp prioriteres.

  Her finner du nyttig informasjon

  Amming

  Forstå babyens signaler og behov-film om spedbarnets språk

  Trygg mammamedisin

  Sjekkliste for nybakte foreldre

  Morsmelkerstatning

  Fødselsdepresjon

  I trygge hender, animasjonsfilm

  Foreldrepakka, informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre

  Barnevaksinasjonsprogrammet

  Barns miljø og sikkerhet / når barnet skader seg, brosjyrer 0-6 år

  Barns motoriske utvikling 0-15 mnd, informasjonsfilm på flere språk

  Foreldreveileder i sinnemestring

  Film om barns motoriske utvikling, 1-6 år

  Barnets utvikling 0-4 år

  Barnets beste ved samlivsbrudd

  Foreldrehverdag

  Helsedirektoratets kostråd

  Helsestasjonstjenesten, informasjon om barns psykiske helse og utvikling

  Mat og måltider for spedbarn

  Nasjonal veiviser om vold i nære relasjoner og voldtekt

  Sikring av barn i bil

  Voksne for barn-diverse informasjon

  Kle barna riktig i vinterkulden, forskjellige språk

  "Gode råd", 19 brosjyrer for gravide, sped-og småbarnsforeldre

  Foreldreveileder i sinnemestring

  Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

  Hjelp ved vold og overgrep

  Skolehelsetjeneste 1.-10. trinn

  Tjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever.

  Vi gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialist.
  Vi har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Helseykepleierne har kontortid på skolen. Denne vil kunne variere fra skole til skole. Tjenesten er gratis, vi har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke. Elevene får ikke fravær, og det er ikke nødvendig med timebestilling.

  Hvem er skolehelsetjenesten?

  Helseykepleier, lege og fysioterapeut jobber her.

  Hvordan nå oss?

  Det henger oppslag på skolene over kontordagene og telefon nummer, og du finner oversikt  nedenunder og på hjemmesiden til hver skole.

  Det er mulig å komme innom på skolen, helsestasjon, ringe eller sende sms. For spørsmål eller timebestilling utenom kontortid kontakt nærmeste helsestasjon eller helseykepleier på den aktuelle skolen.

  Kontortider på ulike skolene

  Du finner kontortidene på skolenes hjemmesider. Klikk på din skole og velg "Skolehelsetjenesten".

  Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe med?
  • Elever kan snakke med helseykepleier uten forhåndsavtale. "Åpen dør"
  • Oppfølgingssamtaler
  • Helseundersøkelser
  • Vaksinasjoner
  • Gi råd og veiledning
  • Være et lavterskeltilbud til alle familier
  • Veilede foreldre i foreldrerollen
  • Delta i tverrfaglige team på skolen
  • Henvise videre til annet helsepersonell som lege, PPT, familieveileder, kommunepsykolog eller spesialister.
  Faste oppgaver på de ulike klassetrinn:

  Helseundersøkelse ved skolestart 1. trinn

  Helseykepleier og legeundersøkelse med: 
  * hørsel undersøkelse v/ behov 
  * høyde og vektmåling 
  * samtale med foreldre og elev

  2. klasse 
  Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio-vaksine (Tetravac)

  3. klasse 
  Høyde og vektmåling

  6. klasse
  Mesling/ kusma/ rødehunde-vaksinasjon (MMR) elektronisk brosjyre 
   
  7. klasse

  HPV-vaksine

  8. klasse
  Målrettet helseundersøkelse:
  Helsesamtale individuelt
  Høyde og vektmåling

  10. klasse
  Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio-vaksine (BoostrixPolio)

  Helsesykepleiers andre oppgaver i skolen
  • Overgangsmøte mellom helsestasjon og skolehelsetjenesten i barneskolen.
  • Overgangsmøte mellom skolehelsetjenesten i barneskolen og skolehelsetjenesten i ungdomsskolen.
  • Individuell veiledning etter «åpen dør»- prinsippet.
  • Oppfølging av elever med spesielle behov.
  • Samarbeid med skolen om elevenes arbeids- og læringsmiljø.
  • Fast deltagelse i Basisteam (tverrfaglig samarbeidsteam) på skolen, med forebyggende team, PPT og barnevern.
  • Bidrar til skolens helseundervisning.
  • Innebærer også veiledning til skolens personale.
  • Ved spørsmål og behov for hjelp kan elevene, foreldrene eller lærerne ta direkte kontakt med helsesøster på den enkelte skolen.
  • Tilbyr hjelp til gruppevirksomhet i ulike tema etter behov på den enkelte skole/klasse. Dette kan blant annet være PIS-grupper (for barn med delt hjem).
  Informasjon om tilgang til vaksinasjonkort etter avsluttet grunnskole

  Vaksinetjenesten på helsenorgen.no gir oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Der kan du også skrive ut vaksinasjonskort til bruk i utlandet.

  Logg inn på vaksinetjenesten https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner.
  Du blir spurt om elektronisk ID.

  Helserettslig myndighetsalder i Norge er 16 år. Det betyr at foreldre ikke har tilgang til barnas vaksinasjonsstatus etter de er fylt 16 år.

  Ungdom mellom 16 åg 18 år kan be om å få utskrift av vaksinekort ved å henvende seg til skolehelsetjenesten i Meløy kommune, telefon 75 71 07 50 eller nærmeste helsestasjon.

  Nyttig informasjon

  Foreldrehverdag

  Barnevaksinasjonsprogrammet

  En film fra Folkehelseistituttet som viser hvordan du oppdager hodelus, hvordan lus smitter og hvordan du behandler for hodelus

  Informasjon om lus

  Lovlig ung, informasjon om helserettigheter for ungdom

  Nasjonal veiviser om vold i nære relasjoner og voldtekt

  Barnets beste ved samlivsbrudd

  Studie- Barns vekst i Norge

  Undervisningsopplegg om følelser, frykt, sinne og tristhet. 5.-7. klasse

  NRK skole, lærerike program om psykisk helse

  Foreldreveileder i sinnemestring

  Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

  SMART app, kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover.

  Hjelp ved vold og overgrep

  Skolehelsetjenesten i videregående skole og lærlinger

  Skolehelsetjenesten i videregående skole jobber tverrfaglig med skolen og andre hjelpeinstanser for at ungdom skal ha det bra og oppleve mestring både fysisk, psykisk og sosialt når de går på videregående skole. Tilbudet gjelder også lærlinger med ungdsomrett.

  Tjenesten er gratis. Elevene/lærlingene får ikke fravær, og det er ikke nødvendig med timebestilling, men kan være aktuelt å avtale hvis det er mye pågang. Vi har taushetsplikt.


  Hvem jobber i skolehelsetjenesten?

  Helsesykepleier, lege og fysioterapeut jobber her.

  Hvordan nå oss?

  Helsesykepleier har kontortid på skolene. Det henger oppslag på skolene over kontordagene og telefon nummer, og du finner oversikt nedenfor. Det er mulig å komme innom på skolen, helsestasjon, ringe eller sende sms. Vi er også på Teams og Skype.

  Meløy vgs avd. Ørnes:
  Gerd Anne Jørgensen
  Helsesykepleier
  Mobil 943 82 550

  Meløy vgs avd. Glomfjord:
  Pt ikke tilsatt vikar
  Helsesykepleier
  Mobil 
  Kontortider videregående skole avd. Glomfjord

  Kontortid helsesykepleier tirsdag kl. 9:00-13:30

   

  Du kan også ringe eller sende sms til telefon 75 71 07 50 


  Helsesykepleier 
  Telefon 


  Kontortider videregående skole avd. Ørnes

  Kontortid helsesykepleier kl. 9:00-14:00.

  • august: 27.
  • september: 2., 9., 16., 23., 30.
  • oktober: 14., 21., 28.
  • november: 4., 11., 18., 25.
  • desember: 2., 9., 16. 

  Ta kontakt på telefon ved behov for avtale utenom oppsatte kontortider. Er også tilgjengelig via Skype, Teams og avtaler på helsestasjon.

  Gerd Anne Jørgensen
  Helsesykepleier 
  Telefon 75 71 07 50 / 943 82 550

  Du kan kontakte helsesykepleier når:
  • du ønsker samtaler og tiltak i forhold til seksualitet, samliv, prevensjon, angrepille, graviditetstest, seksuell legning, seksuelle overførbare infeksjoner og seksuelle overgrep
  • du trenger resept på prevensjon, eller få lagt inn eller tatt ut p-stav
  • du har behov for å få tatt klamydia, gonorè og mycoplasmatest
  • du ønsker informasjon og tiltak i forbindelse med fysisk og psykisk helse, trivsel, kosthold, spiseproblemer, selvmordstanker, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  • du trenger å få hjelp av andre, eksempelvis fysioterapeut, lege, øre-nese-hals avdeling, øyelege, familieveileder, kommune psykolog og PPT. Dette vil bli gjort i samarbeid med foresatte hvis du er under 16 år
  • du trenger syns- eller hørselstest
  Helsesykepleiers oppgaver i skolen:
  • Vg1:
   Målrettet helseundersøkelse; spørreskjema om helse og trivsel, og samtale ut fra behov
  • «Åpen dør» samtaler og veiledning med elevene etter behov
  • Informasjon og vaksinasjon mot smittsom hjernehinnebetennelse.
  • Delta i skolens tverrfaglige samarbeidsteam (basisteam)
  • Undervisning i klasser om psykisk helse og forebygging av seksuelle overgrep.
  • Samarbeid med skolen for å hindre frafall.
  • Samarbeider med andre rundt elever med spesielle behov
  Tilbud om korovaksine til 16/17 åringer (født 2004/2005)

  Alle elever som går på videregående skole er nå orientert om tilbudet. Det blir vaksinasjon på Meløy vgs avd. Ørnes den 9. september og avd. Glomfjord den 16. september.

  Påmeldingsfrist er 2. september, enten via egen liste i klasserommene eller på mobil 943 82 550 til helsesykepleier.

  Elever under 16 år må ha foresatte samtykke, ved delt foreldreansvar må begge foreldre samtykke. 
  Det er gitt skriftlig informasjon og via klassenes facebook sider og via Transponder til foresatte.

  Vg 3 elever som ikke har tatt 1. dose vil kunne få den på skolen de gitte datoene etter påmelding.

   

  Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

  Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og smitter via spytt. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør.

  Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?

  Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. I tillegg deltar de i aktiviteter som øker risikoen for smitte og for å bli alvorlig syke, for eksempel tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholforbruk, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l.

  Hvordan kan man beskytte seg?

  Risikoen for å utvikle meningokokksykdom er lavere hvis du ikke deler flasker og glass med andre, får nok søvn, har et lavt alkoholforbruk og unngår røyking. Siden sykdommen utvikler seg raskt er det svært viktig å komme tidlig til sykehus. Fyllesyke, utmattelse og meningokokksykdom kan likne på hverandre. Pass på hverandre og ta kontakt med helsepersonell dersom du tror noen av vennene dine kan være syke, særlig hvis de har nedsatt bevissthet.

  Det er også mulig å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år som deltar i aktiviteter som beskrevet ovenfor vaksinerer seg mot meningokokksykdom. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer.

  Det fins to ulike typer vaksiner. Kombinasjonsvaksine mot meningokokk gruppe A, C, W og Y (Menveo eller Nimenrix) beskytter mot alle disse fire gruppene av meningokokkbakterier. Meningokokk-typene C og Y har stått for de fleste tilfellene av meningokokksykdom i denne aldersgruppen de senere årene.

  Vaksine mot meningokokk gruppe B (Bexsero eller Trumenba) er også tilgjengelig. Det har ikke vært tilfeller forårsaket av meningokokk B hos 16–19 åringer de siste tre årene. 

  Når bør eventuell vaksine tas?

  Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av en dose. Vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser med minst 2 eller 6 måneders mellomrom avhengig av vaksinepreparat. Ungdom som vil vaksinere seg før russefeiring bør vaksinere seg i god tid før feiringen begynner. Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse. Beskyttelsen varer i ca 5 år, slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

  Som ved annen vaksinasjon kan disse gi kortvarige bivirkninger hos noen. De vanligste bivirkningene er rødhet og ømhet på stikkstedet og uvelfølelse med hodepine eller kvalme.

  Hva koster vaksinene?

  Vaksinen Menveo eller Nimenrix koster kr 460 per dose mens Bexsero og Trumenba koster ca kr 850 per dose.

  Hvor får du tatt vaksinen?

  Helsesykepleier vil informere i alle klasser om hjernehinnebetennelse og muligheten til å ta vaksine. Elevene vil også få dette skriftlig.

  De som ønsker vaksine melder seg på til helsesykepleier mobil 943 82 550 (avd. Ørnes) og 912 49 529 (adv. Glomfjord), eller ved direkte henvendelse.
  Vaksinen settes etter avtale med eleven på skolen, senest 1. april 2022.
  Du kan betale med vips eller vi sender regning.

  Nyttig informasjon

  Lovlig ung-informasjon om helserettigheter for ungdom

  Nasjonal veiviser om vold i nære relasjoner og voldtekt

  Psykiske helse

  SMART app, kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover.

   

  Russ og alkohol

  Rusmidler

  Gravid og usikker ?

  Prevensjon

  Kjønnssykdom og informasjon, sjekk deg

  Hjelp ved vold og overgrep

  Helsestasjon for ungdom

  Helsestasjon for ungdom er et drop-in tilbud for deg mellom 13-23 år. 

  Helsestasjon for ungdom har særlig vekt på å:

  • Fremme trivsel og mestring
  • Forebygge uønskede svangerskap
  • Forebygge og behandle seksuelt overførbare infeksjoner
  • Forebygge og avdekke psykiske plager og lidelser. 

  Vi kan også hjelpe deg med følgende:

  • Informere om seksualitet, samliv, prevensjon, seksuell legning og seksuelle overgrep.
  • Skrive ut resept på hormonell prevensjon til jenter fra 16 år. Vi kan også legge inn p-stav.
  • Klamydia og gonorè test
  • Informasjon og tiltak i forbindelse med fysisk og psykisk helse, trivsel, kosthold, spiseforstyrrelser, forebygging av selvmord, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

  På Helsestasjon for ungdom møter du helsesykepleier Kristine Kûspert. I tillegg har helsestasjonen tett samarbeid med lege og jordmor. De som jobber her har taushetsplikt, og tilbudet er et tillegg til skolehelsetjenesten. 

  Tilbudet er gratis.

  Her finner du oss:

  Helsestasjon for ungdom holder til på Ørnes helsestasjon og på Glomfjord helsestasjon.
  I oddetallsuker er vi på Ørnes helsestasjon og i partallsuker på Glomfjord helsestasjon. 

  Vi har åpent for drop inn fra 11. oktober kl. 14:30-16:00

   

  Du kan også ta kontakt på telefon 75 71 07 50 for å bestille time.

  Følg oss også gjerne på instagram under hfumeloy. 

  Ta gjerne kontakt med oss:

  Ørnes helsestasjon
  Gammelveien 7
  8150 Ørnes
  Telefon 75 71 07 50 

  Glomfjord helsestasjon
  Glomveien 3,
  8160 Glomfjord
  Telefon 75 71 01 35 

  Nyttige lenker:

  Sex og samliv, prevensjon med mere

  Ungdom helsespørsmål

  Kjønnssykdommer, informasjon

  Psykisk helse for barn og unge?

  Mat og kosthold

  SMART app, kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover.

   Hjelp ved vold og overgrep

  Helsesykepleiertjeneste til flyktninger og asylsøkere

  Forebyggende helsetjeneste har helsesykepleier som arbeider helsefremmende og forebyggende blant flykninger og asylsøkere, 50% stilling.

  Tjenesten skal bidra til å styrke helsetjenestetilbudet i form av veiledning, opplysning og rådgivning.

  Arbeidet retter seg mot alle aldersgrupper.

  Vi samarbeider med lege, jordmor, flykningekontoret, mottaksskolene, voksenopplæringen, Nav, psykisk helsetjeneste og forebyggende team, alt etter behov.

  Kontaktinformasjon

  Eli Halsos:
  telefon 75 71 01 37                
  mobil 954 19 113

   

  Vi holder til på Glomfjord helsestasjon, og er ute på ulike steder etter behov.

  Vaksinasjon

  Helsestasjonene tilbyr flere typer vaksinasjoner for beskyttelse mot smittsomme sykdommer:

  • influensavaksinering
  • lungebetennelsevaksine (Pneumokokk)
  • vaksinasjon av enkelte smitteutsatte grupper, som Hepatitt B-vaksine
  • vaksinering mot hjernehinnebetennelse (meningokokkvaksine) til ungdom 16-19 år
  • tuberkulosekontroll /BCG vaksinering
  • yrkesvaksinering
  • reisevaksinasjon
  Kontaktinformasjon

  Ta kontakt med nærmeste helsestasjon om du har spørsmål

  • Ørnes tlf. 75 71 07 50
  • Glomfjord tlf. 75 71 01 35
  • Halsa tlf. 75 71 03 10
  Pris for tjenesten

  Vaksiner til enkelte risikogrupper er gratis.

  Prisliste vaksiner (gjelder fra 7.01.2020) 

  Prisliste vaksiner
  Vaksine Pris kr
  Polio 220
  Tetravac    (grunnvaksine: difteri, stivkrampe, polio,   kikhoste)  370

  Boosterix Polio  (påfyll: difteri, stivkrampe, polio, kikhoste)  

  355
  MMR   70
  Gulfeber              (voksne og barn > 9 mnd.) 450

  Hepatitt A     ”Vaqta” 1,0 ml 

  360

  Hepatitt A     ”Vaqta” 0,5 ml, barn 1 år-15 år

  330

  Hepatitt A      “Havrix”    0,5 ml, barn 1 år – 15 år

  270

  Hepatitt A      "Havrix"    1,0 ml, voksne

  345

  Hepatitt B      " Engerix-B"  1,0 ml (voksne > 16 år)

  280 

  Hepatitt B      " Engerix-B"  0,5 ml (barn < 16 år)

  240
  Hepatitt A+B   “Twinrix”  (10 dosepakning)   1,0 ml    (voksne > 16 år)  540
         ”                ”Twinrix”   0,5 ml (barn 1-16 år)        425
  Japansk encefalitt    «Ixiaro»    875
  Kolera (sett med 2 doser)    470
  Kolera pr. dose   290
  Meniingokokk A-C-W-Y   ”Menveo” ”Nimenrix”           465
  Rabies    ”Rabipur”        585

  Tyfoidfeber     “Typhim-Vi”    (10 doser pakning)

  275

  Influensavaksine

  100

  Pneumokokk   ”Pneumovax”    

  450

  Skogflåttencefalitt 

  400

  Tuberkulose BCG   vaksine      

    70

  International vaksinasjonskort  koster kr. 5,- fylles ut ved vaksinasjon.

  * BCG er gratis for barn og unge, miljøundersøkelser og personer innkalt etter smittevernloven.

  Reisevaksinasjon

  Vi gir tilbud om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus.

  Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over anbefalte vaksiner før utenlandsreiser.

  Bestill time i god tid. Minimum 2-3 uker før avreise ved vanlige pakketurer. Ved lengre opphold over 3 uker, anbefales timebestilling minimum 6 uker før avreise.

  Vaksinasjon mot sesonginfluensa

   

  Risikogrupper:

  Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem (ny type vaksine, fra desember-20
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
  • Barn og voksne med:

  - diabetes mellitus, type 1 og 2
  - kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  - kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller  pulmonal hypertensjon
  - kronisk leversvikt
  - kronisk nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  - nedsatt immunforsvar
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

   

  Andre målgrupper:

  I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

  • Helsepersonell som har pasientkontakt
  • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

   

  Annen vaksinasjon av voksne

  Du kan henvende deg til helsestasjonene ved behov for:

  • oppfriskningsvaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet, f. eks difteri, polio, stivkrampe og kikhoste,
  • vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet dersom du ikke tidligere har fått disse.
  • vaksiner til eldre over 65 år og personer i risikogrupper f.eks. pneumokokkvaksine.
  Registrering for koronavaksinering

  Meløy kommune er i gang med koronavaksinering. Alle i alderen 18-74 år som ønsker vaksine, må registrere seg i vaksinasjonskø. Dette gjelder også dem som tidligere har registrert seg via koronavaksinasjonstelefon eller helsestasjon. Registreringen skjer digitalt og er også et system for timebestilling.

  Tidspunktet du registrerer deg på, har ingenting å si for når du blir vaksinert. Vi følger FHI sin prioriteringsrekkefølge.

  Her registrerer du deg

  Nyttige lenker

  Hvilke reisevaksiner bør jeg ta?

  Utenlandsreise og smittevern

  Mine vaksiner, innlogging

  Gode råd for god reise, brosjyre

  Utenriksdepartementet, reiseinformasjon

  WHO - internasjonale reiseråd

  Centers for Disease Control

  Fit For Travel

  kan brukes for å håndtere krevende livssituasjoner fra 14 års alder og oppover.

  Sist endret: 17.09.2021