Du er her: Forside / Av-og-til kommune

Meløy er en Av-og-til kommune

Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Du bor i en Av-og-til-kommune!

  Logo Av-og-til

  Samvær med barn og unge

  Vi ønsker å bevisstgjøre voksne i kommunen om alkovett rundt barn.

  Barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår og møte trygge, tilstedeværende voksne. Alkovett henger sammen med en trygg barndom. Det innebærer at voksne, spesielt foreldre og besteforeldre, drikker null, ett eller maks to glass alkohol når de er sammen med barn og unge, og at voksne kjenner til og er klar over de negative konsekvensene alkoholbruk kan ha i situasjoner som berører barn og unge.

  Les mer på avogtil.no/barn

  Informasjon gitt til foresatte i Meløy
  • Juni 2022 - brev til barnehager, skoler og SFO med årets sommerlåt fra Oral Bee Ta Det Rolig

  Ungdom

  Vi ønsker at foreldre skal være en kjip og kjærlig forelder for ungdommen sin. Barn og unge skal oppleve en trygg og god ungdomstid. Foreldre er de viktigste forebyggerne vi har. Vi jobber for å utsette alkoholdebuten til ungdom, at foreldre setter tydelige grenser for ungdommens bruk av alkohol og rusmidler, og for en russetid i kontrollerte former uten vold, overgrep, ulykker og andre utfordringer knyttet til rusbruk. 

  Les mer på avogtil.no/ungdom

  Informasjon gitt til foresatte i Meløy

  Graviditet

  Vi ønsker alkovett for den lille. Når mor drikker, får barnet i magen samme promille. Barnets kropp kan ikke bryte ned alkoholen slik en voksen kan. Alle organer hos fosteret kan bli påvirket av selv små mengder alkohol. Siden det ikke finnes noen sikker nedre grense, anbefaler norske helsemyndigheter at gravide er helt avholdne under svangerskapet.

  Les mer om alkohol og graviditet

  Helse

  Vi ønsker godt alkovett for en god fysisk og psykisk helse. Befolkningen skal ha et trygt drikkemønster, og kjenne til hvordan alkoholbruk kan påvirke den fysiske og psykiske helsen negativt. For å legge til rette for en god helse er det viktig at befolkningen generelt sett drikker mindre, både i mengde og frekvens, at folk er kjent med de negative konsekvensene alkoholbruk har for helsen på kort og lang sikt, og at alkovett er kjent som en personlig strategi for alkoholbruk.

  Les mer på avogtil.no/helse

  Arbeidslivet

  Vi ønsker en sunn alkoholkultur på arbeidsplassen. De negative konsekvensene av alkohol for arbeidslivet viser seg som regel i form av ineffektivitet, økt fravær og sikkerhetsrisiko. I tillegg påvirker problematisk alkoholbruk omdømmet, relasjoner og arbeidsmiljøet negativt. Den største utfordringen er at det ofte ikke snakkes om hvor grensene går for hva som er greit og hva som ikke er greit, og hvordan vi skal håndtere situasjoner som ikke er greie.

  Les mer på avogtil.no/arbeidsliv

  Trafikk

  Vi ønsker å forebygge ulykker i trafikken. Grensene vi setter for oss selv og andre er svært tydelige. Likevel gjennomføres det mange turer i ruspåvirket tilstand hver dag. For å redusere risiko for skader og ulykker er det nødvendig at noen situasjoner er alkoholfrie, trafikken er en slik situasjon. Vi har ingen å miste.

  Les mer på avogtil.no/trafikk

  Båtliv

  Vi ønsker å bevisstgjøre båtførere om godt alkovett på sjøen. Det skal være trygt for både barn og voksne å ferdes på sjøen og nyte båtlivet. Mange nordmenn bruker betydelige deler av ferie og fritid til båtliv. Alkohol er en medvirkende faktor til mange båtulykker og drukninger. Vi jobber for færre ulykker knyttet til alkoholbruk på sjøen, og at befolkningen har kunnskap om konsekvensene alkoholbruk har for sikkerhet i maritime situasjoner. 

  Les mer på avogtil.no/båt

  Informasjon gitt til båtforeninger i Meløy

  Drikker jeg for mye?

  Drikker du for mye alkohol? Og hvor farlig er egentlig dine drikkevaner? I testen Drikkestatus kan du få svar.

  Her kan du ta testen

  Samarbeidsavtale

  Meløy kommune inngikk 6. mai 2021 samarbeidsavtale med alkovettorganisasjonen Av-og-til. Av-og-til tilbyr en forebyggingsmetode som vi i kommunen tilpasser våre behov, ønsker og ideer.

  Det er ingen økonomiske forpliktelser knyttet til samarbeidet, men Meløy kommune forplikter seg til å være en Av-og-til kommune i fire år, og til å stille med en kommunal Av-og-til koordinator og prioritere en satsning på alkoholforebygging.

  Sammen jobber vi for godt alkovett i situasjoner der alkohol utgjør en risiko, eller kan være til ulempe for en selv og andre. Alkovett handler om å ha et reflektert forhold til alkoholvanene sine, og om å tenke gjennom om man skal drikke og hvor mye man skal drikke i ulike situasjoner.

  Alkoholbruk koster samfunnet opp mot 100 milliarder kroner i året gjennom tapt helse og livskvalitet, sykefravær og kostnader til helse- og velferdstjenester. Av-og-til samarbeider med kommuner over hele landet for å bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

  Av-og-til ble etablert på Stortinget under navnet Alkokutt og har siden 1980-tallet vært en bred og samlende aktør på forebyggingsfeltet på tvers av politiske og andre skillelinjer. Bak Av-og-til står bredden av det frivillige Norge, blant annet frivillige organisasjoner, politiske partier og organisasjoner på rus- og forebyggingsfeltet. 

  Samarbeidsavtale Av-og-til og Meløy kommune

  Les mer på avogtil.no

  Kontakt

  Vil du være med å støtte opp om lokal alkoholforebygging? Alkoholforebygging er viktig, enten vi snakker om trafikken, på sjøen, på sosiale møteplasser, i idrettsklubben, på arbeidsplassen eller på arenaer der barn og unge ferdes. Vil du vite mer om arbeidet, ta kontakt!

  Av-og-til-teamet i Meløy:

  • Marlene Blomstereng Karlsen, folkehelserådgiver
  • Gerd Anne Jørgensen, leder helsestasjon- og skolehelsetjenesten
  • Kristine Sleipnes Selstad, helsesykepleier

  Ta kontakt med oss på epost karmar@meloy.kommune.no eller telefon 995 26 607.

  Sist endret: 21.07.2023