Du er her: Forside / Meløy frisklivssentral

Meløy frisklivssentral

Meløy helse og velferdssenter, Gammelvn 16, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy frisklivssentral er en del av kommunens helsetjeneste. Vi hjelper og støtter deg som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, psykiske plager og søvn. Vi tilbyr individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.

  Om oss

   

  Frisklivssentralen er en del av Meløy kommunes helsetjeneste. Ansatte i frisklivssentralen er utdannet helsepersonell.

  Vårt mål er at du skal få hjelp til å gjøre viktige og varige endringer for en bedre helse.

  Vi tilbyr råd, veiledning og oppfølging innenfor:

  • trening/fysisk aktivitet
  • kosthold/ernæring
  • snus- og røykeslutt
  • psykiske plager
  • søvn
  Samarbeidspartnere

  Vi samarbeider med:

  Kontaktinformasjon

  Ta kontakt med oss ved å ringe, sende SMS eller e-post.

  • telefon: 950 73 282
  • e-post: berit.braseth@meloy.kommune.no

  Åpningstider: mandag – fredag 08.00-15.30

  Besøksadresse: Meløy frisklivssentral, Gammelveien 16, Meløy helse og velferdssenter, 8150 Ørnes

  Frisklivsresepten

  Hvem kan få frisklivsresept?

  Alle som bor eller jobber i Meløy kan ta kontakt med og få oppfølging fra frisklivssentralen

  Alle som kan ha helsemessig gevinst av å endre vaner kan få Frisklivsresept. Du trenger ikke ha en diagnose, være syk eller være sykemeldt for å delta.

  Du kan selv ta kontakt med oss for å få hjelp. Dersom du ønsker det, kan du også be din fastlege, NAV, eller annet helsepersonell om å henvise deg til oss. 

  Hva inneholder en frisklivsresept?

  Varighet

  Reseptperioden varer i utgangspunktet 12 uker.  Det blir gjort en individuell vurdering av behov og lengde.

  Mål

  Målet etter deltakelse på frisklivssentralen er at du skal få hjelp til å gjøre endringer i dine hverdagsvaner - for eksempel fysisk aktivitet-, kosthold- søvn eller tobakksvaner -  og få bedre helse på kort og lang sikt.

  Innhold

  Resepten innebefatter en helsesamtale ved start og slutt, individuell oppfølging i perioden, tilbud om å delta på strukturert gruppetrening, tematimer og kurs.

  I første samtale snakker vi om hvilke mål du har og hvordan du kan oppnå disse. Sammen lager vi en plan for reseptperioden. I siste samtale snakker vi om hvordan det har gått og veien videre. Underveis har vi samtaler etter behov, dette avtaler vi med deg.

  Aktivitetstilbudet ved frisklivssentralen er et variert gruppetrenings tilbud, både innendørs og utendørs året rundt. Hensikten er å gi deg forbedret kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og økt livskvalitet, i et trygt, trivelig og sosialt miljø. Samtidig får du individuell veiledning og tilrettelegging ved behov. Noen trenger kunnskap, noen trenger hjelp til å «finne» sin motivasjon, mens andre bare trenger et vennlig «spark bak». Hva trenger du?

  Hva kan jeg oppnå med en frisklivsresept?

  Målet med oppfølgingen er å bidra til at du blir i bedre stand til å mestre helseutfordringer og ivareta dine helsevaner på egen hånd.

  Hvem passer tilbudet for? 

  Tilbudet passer for deg som trenger en starthjelp for å endre livsstil og som på sikt vil kunne klare deg på egenhånd, for eksempel ved å delta i et eksisterende varig tilbud ellers i kommunen. Oppfølgingen og tilbudene våre er diagnose uavhengig.

  Hva kreves av deg?

  For å kunne benytte deg av tilbudet må du kunne:

  • ta ansvar for din egen helse
  • komme til oss og kunne benytte deg av tilbud på egenhånd
  • fungere i en gruppe med andre
  • være eller kunne bli motivert til å endre vaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk

  Timeplan

   

   

  Intervalltrening

  Trener du intervalltrening to ganger i uka kan du raskt øke din kondisjon. Vi trener såkalte 4 x 4 min intervaller.  Etter intervalltreningen trener vi litt enkel styrke med fokus på de store muskelgruppene. Enkel og effektiv trening som passer for alle.

  Mer informasjon om intervalltrening.

  Seniortrening/ trening 60+

  Er du over 60 år? Ønsker du å opprettholde god funksjon, styrke, balanse og utholdenhet? Ønsker du å klare deg selv lengst mulig? Hos oss kan du delta på enkel, trygg og effektiv trening. Styrke- og kondisjonstrening i gruppe sammen med andre – sosialt og nyttig.

  Sirkeltrening

  Ung eller gammel?  Ikke så sprek eller kjempesprek? Denne type trening passer til de fleste. En god måte å trene på: stasjoner med forskjellige øvelser for hele kroppen. Du får trent både styrke og kondisjon på en variert og skånsom måte.

  Gågruppe

  Gå en frisk tur sammen med turleder og andre. Turen varer ca. 1 time og farten tilpasses de som er med på turen.

  Aktiviteter og kurs

  BraMat - bedre helse

  BraMat-kurs er et inspirasjonskurs som er ment å motivere, hjelpe og støtte deg til å gjøre positive forandringer i kostholdet. På kurset lærer du blant annet å finne ut hva maten inneholder, og du får praktiske råd om det daglige kostholdet. Det er plass til inntil 15 antall deltakere på hvert kurs. På kurset utveksler du erfaringer med de andre deltakerne.

  Kurset går over 4 kvelder på 2-3 timer.

  Kostnad: kr 500,-. Oppstart av kurs annonseres.

  Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet.

  Lenke til brosjyre:

  bra mat brosjyre.pdf

  Røykesluttkurs

  Frisklivssentralen tilbyr kurs for deg som ønsker og er motivert til å bli snus- eller røykfri. Tilbudet gis i gruppe med inntil 15 deltakere.

  Kurset består av 4 samlinger på ca 1,5 time.

  Innhold i kurset:

  • Du jobber med motivasjonen for å slutte.
  • Du deler erfaringer med andre.
  • Du gjør praktiske og mentale forberedelser.
  • Du utarbeider effektive tiltak for å takle snus-/røyksug.
  • Du slutter å snuse/røyke.
  • Du får støtte og oppmuntring fra andre i samme situasjon.
  • Du utvikler strategier for å holde deg snus-/røykfri.

  Lenke til brosjyre: røykesluttbrosjyre.pdf

  KID-kurs - kurs i mestring av depresjon

  Å føle tristhet eller nedstemthet er en naturlig del av vårt følelsesliv, ofte som reaksjon på belastninger, tap eller skuffelser. Slike perioder med tristhet varer vanligvis ikke lenge og funksjonsnivået er lite nedsatt. Det kalles depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til betydelig ubehag og en opplever vansker med å fungere sosialt, på jobb, i forhold til forpliktelser eller andre viktige områder i livet.

  Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å mestre nedstemthet og depresjon. Kurset er basert på en arbeidsmetode med undervisning og øvelser på kurset samt hjemmeoppgaver der hensikten er å redusere intensitet, varighet og forekomst av symptomer på depresjon. Kurset er for voksne med milde til moderate depresjoner og går over 8 møter à 2,5 timer + to oppfølgingsmøter.

  Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet.

  Lenke: KID-kurs

  Sov godt - kurs

  For unge og voksne som har utfordringer med søvn. 4 kursøkter med tema knyttet til søvn, søvnvansker og gode råd for bedre søvn.

  Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet.

   

  Aktiv med artrose - artroseskole 

  Har du smerter i knær eller hofter som du tror kan skyldes artrose? Har du fått diagnosen artrose hos din lege? Da kan kanskje en artroseskole og strukturert trening være aktuelt for deg? Artroseskolen/-kurset varer ca 3 timer og gjennomføres i løpet av en ettermiddag/kveld. Kurset er utarbeidet av AktivA - et fagmiljø knyttet  til Oslo Universitetssykehus og er en nasjonal modell for behandling av lett til moderat kne og/eller hofteartrose. Etter kurset får du tilbud om strukturert trening med fysioterapeut 2 ganger pr uke i 10 uker. 

   

  Er du interessert - så ta gjerne kontakt med oss. 

  Les mer om Aktiv A - aktiv med artrose her: Aktiv A

  Sentrumsrunden

  Sentrumsrunden er et samarbeid mellom Meløy kulturkontor og Meløy frisklivssentral og finnes foreløpig på Ørnes og i Glomfjord.

  Kontaktpersoner:

  • Berit Braseth, fysioterapeut i Meløy frisklivssentral, tlf. 75 71 00 00

  Priser

  Frisklivsresept: kr 400,- for 12 uker

  BraMat-kurs: kr 500,-

  Røykesluttkurs: kr 300,-

  Klippekort trening: kr 500,- (12 klipp) 

  KiD-kurs: kr 300,-

  Tankeviruskurs: kr 300,- 

  Artroseskole inkl trening:    

  Vil du vite mer?

  Veileder for kommunale frisklivssentraler

   

   

  Meløy frisklivssentral

  Besøksadresse:

  Gammelveien 5
  8150 Ørnes
  Sist endret: 20.11.2023