Du er her: Forside / Modellen Ilag førr ongan / Ressursbank og materiell

Ressursbank og materiell

Gammelveien 5

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Verktøy, filmer, presentasjoner, webinarer og rapporter

  Ressursbank

  Her har vi samlet nasjonale verktøy som ansatte og andre kan bruke i kontakten med gravide, barn, unge og familier. 

  Taushetsplikt og samtykke

  Filmer om taushetspliktens begrensninger og muligheter

  Medvirkning

  KS Ung - for elever i 10. trinn og videregående skoler

  Involvert.no - barn og unges medvirkning

  Inkludering

  Rosa kompetanse - kjønn og seksualitet

  Demra - demokrati mot fordommer og utenforskap

  Dialogmodellen - dialog og samarbeid for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø

  Foreldrestøtte

  Arbeid med foreldrestøtte i kommunen

  Samværs- og bostedsordning - betydninger for barn og unge

  VI-appen - et verktøy for alle par og foreldre for kunnskap og veiledning i hverdagen

  Gravide og småbarnsfamilier

  Opplæringsprogrammet "Tidlig inn"

  Folkehelse og livsmestring

  Livet&sånn - opplæringsmateriell for barnehager og skoler

  ZuperSmart - en app for stressmestring i hverdagen med øvelser (6-12 år)

  SMART-appen et stressmestringsverktøy (fra 14 år)

  Fysisk aktivitet

  Lek, læring og fysisk aktivitet - tips og ideer til hvordan skape mer fysisk aktivitet i skolehverdagen

  Trivselsleder (TL) - aktiviteter i friminuttene

  Nettvett

  NettOpp - en app som kan hjelpe barn og unge å håndtere negative hendelser på nett

  Rus

  Fakta om rusmidler

  Av-og-til undervisningsopplegg om alkohol for elever på ungdomstrinn

  Undervisningsopplegg for NRK-serien "Rus"

  Utsett! Presentasjoner til bruk på foreldremøter

  Kjentmannordningen - kunnskap om rusforebygging i skolen

  Psykisk helse

  Kunnskap om barn - faglig støtte for deg som jobber med barn og unges psykiske helse

  YAM - et undervisningsprogram for elever 13-17 år

  Lærerveiledning Hjelpehånda - et spill for å trene emosjonell problemløsning

  Kurset Selvsnakk for lærere - lærerens rolle i elevers utvikling av følelser og tankebevissthet

  Ressursbank om rusmidler, gaming og mobbing

  Skolevegring

  Boken Skolevegringsmysteriet av Gaute Brochmann & Ole Jacob Madsen

  Selvskading og selvmordstanker

  #chatsafe - ressurser for ungdom om trygg kommunikasjon på nett

  SOS - undervisningsfilm (26 min) lær deg å spørre om selvmord

  Livet på timeplanen - en ressursside for skolen om forebygging av selvmord og selvskading

  Vold og overgrep

  Dinutvei - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

  Sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

  Opplæringsprogrammet Snakkemedbarn.no

  Opplæringsverktøyet "Jeg vet"

  Modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep "Æ e mæ"

  Filmen "Emrik flytter inn" - infofilm til barn og unge fra Krisesenteret i Salten

  Barn som pårørende

  Barnespor - samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familien

  Snakketøyet - for å trygge voksne og barn når foreldre er syk

  Radikalisering

  Utveier.no - Radikalisering og voldelig ekstremisme. Hvordan forebygge utenforskap og handle ved bekymring?

  Nrk-serien Gutter mot verden

  Stiftelsen 10. august - et minne- og læringssenter mot utenforskap, radikalisering og ekstremisme

  Innføring av tilbud og tiltak

  Støtte til å innføre nye tilbud

  Film om BTI

  Agder har laget filmen "BTI kort fortalt". 

  https://www.youtube.com/watch?v=XinOa0H9xEo

  Presentasjoner

  Her finner du presentasjoner fra arbeidet vårt i Ilag førr ongan.

  Webinar

  Høsten 2021 gjennomførte vi webinaret "Bedre tverrfaglig innsats og samarbeid" for alle ansatte. Webinaret hadde følgende tema:

  Lenke til hele webinaret i KS-læring

  Opplæringsvideoer

  Stafettloggen i Visma

  1. Innledning
   Varighet: 5:08 minutter
   Innhold: logge inn, finne og endre profilinformasjon, opprette varsling på epost og sms 
  2. Ny plan
   Varighet: 5:00 minutter
   Innhold: opprette plan, lage testbruker (fiktiv bruker), oversikt over planer 
  3. Plandeltaker
   Varighet: 3:41 minutter
   Innhold: avklare på forhånd, legge til foresatte, legge til andre deltakere, tidsavgrense, epost 
  4. Samtykke
   Varighet: 4:27 minutter
   Innhold: mal for samtykke, digital signatur, mål med samtykke, avklare på forhånd hvem, oppheve samtykke
  5. Mål og aktiviteter del 1
   Varighet: 10:04 minutter
   Innhold: nivå 1 til 3, hvordan skjule nivå, lenke til BTI-veilederen, registrere mål, lage en eller flere aktiviteter, hvem gjør hva 
  6. Mål og aktiviteter del 2
   Varighet: 2:49 minutter
   Innhold: kommentarer, vis og åpne avsluttede mål, avslutte aktivitet
  7. Meldinger
   Varighet: 3:49 minutter
   Innhold: notat, referat, møteinnkalling, forespørsel, maler, innboks, utkast og sendte
  8. Oppsummering
   Varighet: 7:20
   Innhold: laste opp dokumenter, tidslinje, administere plan, informasjonsskriv om Stafettloggen, oppsummering

   

  BTI-undersøkelsen

  I november og desember 2020 gjennomføret vi BTI-undersøkelsen i samarbeid med KoRus Nord. I undersøkelsen deltok alle ansatte som jobber med barn, unge og familier. De ansatte ble spurt om kompetanse, barrierer, rutiner, samhandling og samarbeidsfora.

   

  Sist endret: 22.04.2024