Du er her: Forside / Modellen Ilag førr ongan / Ilag for deg

Ilag førr ongan på individnivå

Gammelveien 5

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Informasjon til deg som er barn, ungdom, gravid, foresatt eller i nær kontakt med barn og unge.

  Er du ansatt, venn, nabo, foresatt, barn eller ungdom, eller kanskje du er en ressursperson på en frivillig arena? Mange barn, unge og familier har det vanskelig i hverdagen, av ulike årsaker. Gjennom Ilag førr ongan ønsker vi å sørge for at alle skal kunne ha muligheten til å gi de som sliter en god hverdag. Dette gjennom å beskrive hva du kan og bør gjøre dersom du er urolig for deg selv eller andre.

  Barn og ungdom

  I vår kommune finnes det flere å snakke med om bekymringer, følelser, tanker og trivsel. Om du tar kontakt med en lærer eller en annen voksen, kan han eller hun hjelpe deg direkte eller finne noen andre som du kan snakke med. 

  Alle som arbeider med barn og unge har taushetsplikt. Det vil si at det du forteller ikke blir sagt til noen andre, uten at du vet hvem som får informasjonen og hvilken informasjon som blir gitt. Gå inn på vår hjelpeside og finn ut hvilke personer du kan snakke med.

  Hjelpeside

  Medvirkning

  Barnets beste og retten til å bli hørt

  Alle barn og unge som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som angår dem selv. Barnet og ungdommen skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. De voksne skal lytte og vektlegge barnets synspunkter i samsvar med alder og modenhet.

  BTI-veileder og Stafettloggen

  Brukermedvirkning på individnivå innebærer at barn, unge og familier skal få informasjon og muligheten til å uttrykke sine synspunkter i egne saker. Meløy kommune innfører BTI-veilederen og Stafettloggen, som skal sikre at medvirkning blir gjennomført helt fra starten i en sak og gjennom hele samarbeidet.

  Mobbeombudet i Nordland

  Mobbeombudet skal passe på at alle barn og elever i barnehager og skoler har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø. Her finner du mer informasjon om mobbeombudet i Nordland.

  Barneombudet

  Barneombudet er et hjelpeorgan som skal fremme barns interesser i samfunnet og følge med på utviklingen av barns oppvekstkår. Deres jobb er å følge med på at barns interesser blir ivaretatt i lovgivningen og at Norge overholder FNs barnekonvensjon. Barneombudet kan blant annet svare på spørsmål om rettigheter og kan gi barn og unge tips og råd og informasjon om hvem som kan hjelpe. Her finner du mer informasjon om barneombudet.

  Foreldre og foresatte

  Foresatte er viktige voksne i barn og unge sitt liv. Det er barnet sitt anker i tilværelsen. Foresatte skal gi barn og unge omsorg og omtanke ved å forsørge og oppdra barnet på en forsvarlig måte. Barn har etter hvert som det blir eldre, rett til å være med på å ta avgjørelser om seg selv.

  Livet byr på ulike utfordringer. Du som foresatt kan lett få dårlig samvittighet og føle at du ikke strekker til. Når du sliter i foreldrerollen eller har andre bekymringer, kan det være vanskelig å søke hjelp. Mange opplever det som et nederlag å ikke klare alt og holder problemene for seg selv. Men husk at det er et tegn på styrke at du søker hjelp. Det er mange i vår kommune som kan hjelpe og støtte deg. Gå inn på vår hjelpeside og finn kontaktinformasjon.

  Venn, familie, trener, nabo og frivillige organisasjoner

  I vår kommune tar vi alle bekymringer som gjelder barn og unge alvorlig, enten bekymringen er liten eller stor. Om det er et barn i familien din, vennekretsen eller i nabolaget det gjelder, er det godt å ha en voksen som ser situasjonen til barnet og bidrar til at det får den oppfølgingen det skal ha.

  Målet vårt er at vi sammen jobber med barnet, ungdommen og familien for å sikre at grunnlaget for bekymringen blir håndtert gjennom veilderen BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats – som sikrer oppfølging og løsning. Gå inn på vår hjelpeside og finn kontaktinformasjon.

  Tverrfaglige samarbeidsmøter

  Når to eller flere tjenester samarbeider i et nettverk rundt den gravide, barnet, ungdommen og/eller familien, etablerer vi faste samarbeidmøter. Her deltarden gravide, barnet, ungdom og familien, og de får selv bestemme hvilke ansatte og eventuelle personer i nettverket som skal være med.

  Jordmor, helsesykepleier, familieveileder og kommunepsykolog 

  Barn, unge, gravide og familier kan ta kontakt med helsesykepleier, familieveileder, jordmor og kommunepsykolog for samtaler. Du kan ta direkte kontakt for å avtale time, eller en av oss kan hjelpe deg videre. 

  Tilbudet krever ikke henvisning fra lege eller andre hjelpetjenester.

  Her kan du lese mer om tilbudet vårt

  Foreldreveiledning

  Meløy kommune kan gi veiledning på ulike måter. Foreldre kan få veiledning i barnehage, skole, helsestasjon, skolehelsetjenestene og hos familieveileder og kommunepsykolog. 

  Foredragsholder Marco Elsafadi har lagt ut flere korte videoer på sin facebook-konto. Disse kan vi anbefale til foreldre og andre omsorgspersoner. Her kan du se videoene.

  Kurs i Trygghetssirkelen - COS-P

  COS-P er et veiledningskurs for foreldre eller andre omsorgspersoner. Kurset består av åtte møter av 1,5 time. I Meløy kan foreldre få dette tilbudet gjennom helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Ta kontakt med helsestasjonstjenesten.

  COSP-P = Circle of Security Parenting

  Kurs i styrking av omsorgskompetanse - ICDP

  ICDP er veiledningskurs for foreldre eller andre omsorgspersoner. Kurset består av åtte møter av 1,5 time. Ta kontakt med helsestasjonstjenesten.

  ICDP = International Child Development Programme

  Barn som pårørende

  Barn av foreldre som er psykisk syk, alvorlig somatisk syk eller har rusproblemer, har rett til informasjon om sykdommen. Barnet har også rett til oppfølging ved behov. 

  Meløy kommune har utarbeidet veilederen "Barn som pårørende"

  Skilsmissegruppe i skolen

  Meløy kommune tilbyr kurs for barn i alderen fra 1. til 10. trinn som lever i to hjem. Les mer om tilbudet.

  Ta kontakt med helsestasjonstjenesten dersom du ønsker mer informasjon om dette.

  Psykologisk førstehjelp

  Elever på 5. og 8. trinn får undervisning av helsesykepleier i Psykologisk førstehjelp. 

  Psykologisk førstehjelp er en verktøypakke som kan hjelpe barn og ungdom med å takle vanskelige tanker og situasjoner. Psykologisk førstehjelp hjelper ungdom med å identifisere, sortere og sette ord på tanker og følelser. Psykologisk førstehjelp kan blant annet brukes som verktøy i undervisning og i samtaler med elever på skolen.

  Digitale kurs for elever og foresatte
  Spillet Hjelpehånda

  Hjelpehånda er et spill hvor du får nyttige råd som kan hjelpe deg eller dine venner. Kanskje kan du hjelpe en venn som sliter, eller deg selv når du har kjærlighetssorg?

  Her finner du Hjelpehånda

  IPS ung - individuell karrierestøtte

  IPS ung er et tilbud til deg mellom 16-30 år, som har det vanskelig psykisk eller har utfordringer med rus, og som trenger hjelp til å starte eller komme tilbake til jobb eller skole. IPS ung er et tilbud i samarbeid mellom NAV og psykisk helse- og rusjenesten i Meløy.

  Her finner du informasjon om IPS ung

  Hjelpeside med kontaktinformasjon

  Vi har gjennom Ilag førr ongan utviklet en hjelpeside med kontaktinformasjon hvor vi har samlet informasjon om våre hjelpetjenester og nasjonale hjelpetelefoner.

  Hjelpeside

  Brosjyre

  Her finner du vår informasjonsbrosjyre om Ilag førr ongan

  De andre nivåene

  Ilag på kommunenivå

  Ilag på tjenestenivå

  Sist endret: 30.01.2024