Du er her: Forside / Meløy kulturskole

Meløy kulturskole

Spilderdalsveien 9, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Velkommen til Meløy kulturskole

  Frist for å søke elevplass for skoleåret 2024-2025 er 1. juni

  Ønsker ditt barn å lære et instrument, sang, dans eller er interessert i tegning og maling?

  Meløy kulturskole tar nå opp nye elever for neste skoleår. Vi minner om at også elever som har elevplass må huske å re registrere seg innen 1. juni for å ha fortrinnsrett på videre elevplass. 

  Alle aldesgrupper kan søke plass hos oss, men barn og unge opp til 20 år vil bli prioritert. 

  Undervisningen er etter skoletid og lærerne legger timeplanene sine selv. Tilbudet gis så langt som mulig i skolekretsen til eleven.

  Ta gjerne kontakt med oss

  Skulle du ønske et møte med oss eller har spørsmål, ber vi deg ta kontakt med rektor Hanne Barvik eller fagleder Ørjan Vatneberg. 

  Velkommen som elev i Meløy kulturskole. 

  Våre tilbud

  Reglement og serviceerklæring

  Søknadsskjema

  Søknadsfristen for opptak i Meløy kulturskole er 1. juni. Ved ledig kapasistet kan vi gjøre opptak hele året. Søknadsskjema for Meløy kulturskole finner du her: 

  Søknadsskjema

  Husk!

  Vi minner om at også elever som har elevplass må re-registrere seg innen 1. juni for å ha fortrinnsrett på videre elevplass. 

  Kontakt oss

  Kontortelefon: 95 36 69 35
  Vi gjør oppmerksom på at vår kontortelefon ikke er bemannet hele tiden. Vi tar kontakt dersom vi ser at dere har ringt oss eller sendt oss SMS. 

  Ved viktige beskjeder som gjelder undervisningen, ber vi deg ta direkte kontakt med aktuell faglærer. 


  Rektor

  Hanne Barvik
  Meløy rådhus
  Gammelveien 5
  8150 Ørnes 
  Epost: hanne.barvik@meloy.kommune.no
  Telefon: +47 997 01 390

  Fagleder
  Ørjan Vatneberg
  Epost: orjan.vatneberg@meloy.kommune.no

  Lærere

  Priser 

  Egenbetalingen gjelder per skoleår.

   
  DisiplinPris kr
  Elevkontingent kulturskolen 3 039
  Elevkontingent kulturskolen dans 2 433
  Aspirantopplæring korps per halvår * 6 200
  Instrumentleie gitar 700
  Instrumentleie trommesett 1 100
  Materiellavgift dans/ visuell kunst 714
  Materiellavgift bøker/ trommestikker   etter utlegg
  Elevkontingent voksne 7 092
  • Prisene er vedtatt i kommunestyret og gjelder for kalenderåret 2024.
  • * Prisen forutsetter at skolens reglement for rapportering og aktivitet blir fulgt. Dette er prisen korpsene betaler for en gruppetime opplæring, og har ingenting med foreldrebetaling å gjøre.
  • Instrumentleie kommer i tillegg kun hvis elever leier instrument fra kulturskolen for å ha hjemme.
  • Materiellavgift for musikkelever gjelder for bøker, trommestikker og annet som lærer kjøper inn i løpet av året. Den blir fakturert sammen med kontingenten.
  • Det blir sendt ut faktura to ganger i året; i oktober og mars. Se reglement for oppsigelse i forhold til betaling.

   Våre tilbud

  Generelt om våre tilbud:

  Nye elever får 3 ukers prøvetid. Det må søkes om elevplass før eleven får starte prøvetiden. Elever som ikke ønsker å fortsette etter prøvetidens utløp, må straks si opp plassen sin. Sies ikke plassen opp via skjema på kulturskolens side i løpet av disse tre ukene, må kontingenten for resten av semesteret betales.

  Undervisningen gis individuelt eller i gruppe. Ukentlig undervisningstid er minimum 22,5 minutter. 

  Meløy kulturskole har ikke instrumenter til hjemlån. Det er derfor en stor fordel om elevene disponerer eget instrument for å øve hjemme. Eleven vi da få mye større  utbytte av undervisningen. 

  Samspill er et av våre satsningsområder, og dersom de etter et år ønsker å starte i band sammen med noen andre, så prøver vi å få dette til.


  Gitar
  • Alder : Fra 8 år og oppover
  • På gitar har vi hovedsaklig elevene en og en, men de kan settes i grupper dersom vi ser at dette er ønskelig og vi har tilstrekkelig utstyr på undervisningsstedet.
  • Elevene vil få innføring i elementær notelære og få utdelt bøker fra lærer. 
  • Her søker du
  Keyboard
  • Alder : Fra 8 år og oppover
  • På keyboard har vi hovedsaklig elevene en og en, men de kan settes i grupper dersom vi ser at dette er ønskelig og vi har tilstrekkelig utstyr på undervisningsstedet.
  • Elevene vil få innføring i elementær notelære og få utdelt bøker av lærer. 
  • Her søker du
  Korpsinstrument
  • Alder : Fra 8 år og oppover
  • Vi gir så langt det er mulig undervisning på de aller fleste messinginstrumenter og noen treblåsinstrumenter samt slagverk. Opplæringen blir gitt i samarbeid med korpsene på den enkelte skole, og elevene må disponere instrumenter fra korpsene.
   Dette tilbudet må ikke forveksles med aspirantopplæring som er korpsenes egen opplæring av musikanter (se mer nedenfor).
  • Her søker du 
  Aspirantopplæring
  • Det er korpsene selv som står for all aspirantopplæring i kommunen. Det er gjerne våre lærere som har denne undervisningen også, men det er korpsene som organiserer alt når det gjelder opptak, instrumenter, sammensetning av grupper og tidspunkt. Ved ønske om opptak som aspirant må hver enkelt ta kontakt med korpset i den gjeldende skolekrets.

  NoN Stop
  • NoN Stop er kulturskolens dissimilis-band. Det ble startet i 2010, og vi er innmeldt i Dissimilis Norge.
  • Bandet har øving hver torsdag kl.1800-1930 i gymsalen på Ørnes (kulturskolens lokaler), og vi har medlemmer i alderen 10-50+. Disse har det veldig kjekt sammen, og de har også opptredt både i Meløy og i Gildeskål, blant annet ved utdeling av Næringsprisen i Meløy 2013, Ørnes skole kulturuke i 2014 og diverse andre kulturskolearrangementer.
  • Søknad sendes på vanlig måte via søknadsskjema som dere finner på kulturskolens forside, evt ved å søke i søkefeltet.
  • Endel av dagens deltakere har verger som står for søknad og betaling. Ber om at disse fyller ut foresatteinfo med elevens navn og CO i postadressen. På denne måten kommer regningene riktig første gang, og vi slipper å gå manuelt inn og rette etter at de er sendt feil.

   Her søker du
  Piano
  • Alder : Fra 8 år
  • På piano har vi hovedsaklig elevene en og en, men de kan settes i grupper dersom vi ser at dette er ønskelig og vi har tilstrekkelig utstyr på undervisningsstedet.
  • Elevene vil få innføring i elementær notelære og få utdelt bøker fra lærer. 
  • Her søker du
  Sang
  • Alder : Fra 8 år og oppover 
  • På sang har vi hovedsaklig elevene en og en, men de kan settes i grupper dersom vi ser at dette er ønskelig og vi har tilstrekkelig utstyr på undervisningsstedet.
  • Elevene vil få innføring i elementær notelære og få utdelt bøker/cd fra lærer.
  • Samspill er et av våre satsningsområder, og våre band trenger vokalister. Dersom vi ser at dette kan passe, så prøver vi så langt det er mulig å sette sammen bandbesetninger i de forskjellige skolekretsene. Vi tar selvsagt hensyn til alder og nivå når vi setter sammen grupper.
  • Vi ber dere bemerke på søknadsskjema om det ønskes klassisk sangundervisning eller om dere ønsker sangundervisning mer rettet mot band. 
  • Her søker du
  Slagverk
  • Alder : Fra 8 år og oppover
  • Instrumentleie : Det er en fordel at eleven har eget instrument, men det er mulig å øve uten.
  • På slagverk får elevene både opplæring på trommesett og på perkusjon, som er en fellesbetegnelse for alt annet man kan slå og lage lyd på. Undervisningen skjer både en til en og i grupper. Når det er gruppeundervisning vil de få lengre timer enn normalt, så dette vil jo være en vinn-vinn situasjon for alle.
  • Elevene vil få innføring i elementær notelære og få utdelt bøker fra lærer. 
  • Samspill er et av våre satsningsområder. Vi vil derfor komme til å sette sammen elever i forskjellige ensembler frem mot konserter og andre arrangementer. Kulturskolen har også melodiske instrumenter som xylofon og vibrafon, og disse vil bli brukt for å sette elever sammen i prosjektgrupper frem mot våre konserter, og kanskje også andre arenaer som for eksempel UKM.
  • Her søker du
  Ukulele
  • Alder : Fra 6 år og oppover
  • Ukulele er en liten gitar som kanskje er mest kjent fra Hawaii. Den har en særegen lyd og stemming, og på grunn av størrelsen egner den seg godt for barn.
  • Kulturskolen ønsker å gi tilbud på dette til alle som ønsker det. Vi ser helst at vi får så mange søkere at vi kan lage et lite ukuleleorkester, men kan også ta inn enkeltelever dersom vi ikke får så mange søkere.
  • Ettersom kulturskolen ikke selv har instrumenter for utleie forutsetter dette kurset at elevene selv kjøper seg en ukulele.
  • Her søker du
  Dans
  • Alder : Fra 8 år og oppover
  • Sted : Kulturfabrikken Meløy
  • Undervisningen er delt opp etter alder, og de får 1 time to dager pr.uke.
  • Elevene blir kjent med dans gjennom musikk og bevegelse. Kurset inneholder de grunnleggende elementene i hip hop, showdans, funk, yoga, balett, pop, akrobatikk og breakdance.Kurset egner seg både for nybegynnere og mer erfarne dansere. Alle kursdeltakerne får opplæring tilpasset sitt nivå. Danseundervisningen foregår i grupper. 
  • Her søker du
  Visuell Kunst
  • Alder : Fra 8 år
  • Sted : Kulturfabrikken Meløy (Inngang Jokern)
  • Noe av det elevene kan få innføring i i løpet av et skoleår er følgende:
   - Maling med kniv og svamp
   - Pappmasjé
   - ”Gjenbrukskunst” – skrot får nytt liv ved hjelp av limpistol
   - Maling inspirert av kjente kunstnere
   - Lage gipsmasker
   - Avansert julekurvfletting
   - Kalligrafi
   - Lage ulike typer papir
   - Papirmosaikk
   - Tegning
   - Lage kort ved bruk av ulike teknikker
   - Lage bilde av gammel dongeri
   - Akvarell
  • Vi satser også på å få laget utstillinger av produksjonen. Tidsbruken på de ulike aktivitetene vil variere.
  • Her søker du

  Reglement og serviceerklæring

  Meløy kulturskoles serviceerklæring finner dere her: 

  Serviceerklæring

  Reglement

   Søknadsfristen 1.juni, men vi tar opp elever gjennom hele skoleåret dersom vi har kapasitet.

  • Når en elev er tatt opp hos oss er denne elev hos oss for skoleåret det søkes om. For å fortsette påfølgende skoleår må plassen bekreftes ved re-registering, og de eksisterende elevene vil da ha prioritet for videre elevplass. Dersom elever ikke re-registreres vil det være å betrakte som en oppsigelse.
  • Hvis en elev ønsker å bytte instrument/disiplin sendes en ny søknad, men kun med de disipliner det ønskes byttet til. Dersom vi ikke har mulighet til å oppfylle ønsket om bytte har eleven sin opprinnelige plass.
  • Det kan kun søkes ved å bruke kommunens online søknadsskjema, eller ved å ringe eller sende mail for å få tilsendt en papirversjon.  
  • Underskrevet søknad er gjeldende for skoleåret den gjelder. Kulturskolen kan si opp plassen ved gjentatt fravær uten at det er gitt beskjed. 
  • Oppsigelse kan kun skje via kommunens hjemmeside. Dere finner skjemaet på kulturskolens side. Det kan ikke sies opp via mail. Oppsigelse må skje innen 1.november for vårsemesteret. Ved oppsigelse etter dette vil elevene bli fakturert for påfølgende semester.
  • Undervisningen følger vanlig skolerute.
  • Nye elever får en 3 ukers prøvetid der de kan bestemme seg om de vil gå videre eller ikke. Det må søkes før eleven får starte. Sies ikke plassen opp via skjema på kulturskolens side i løpet av disse tre ukene, må kontingenten for resten av semesteret betales. Dersom særskilte forhold ligger til grunn for at eleven slutter, kan det sendes skriftlig søknad om å slippe dette kravet.
  • Tilbudene er gitt med forbehold om lærerkrefter og stor nok søknadsmasse.
  • Det er viktig at søknadsskjemaet er fullstending utfylt, husk et mobilnummer som vi kan sende melding til ved eventuelle endringer på kort varsel som f.eks. sykdom hos lærere.
  • Ikke skriv på en mailadresse dersom dere ikke ønsker å få informasjon pr.mail.
  • Faktura sendes til foresatte dersom ikke annet bemerkes. Evt. andre fakturaadresser skrives i merknadsfelt i søknadsskjemaet. Mislighold av betalingsfrister vil medføre oppsigelse av elevplass.

  Fagplaner

  Fagplan Keyboard.pdf
  Fagplan Piano.pdf
  Fagplan Slagverk.pdf
  Fagplan Visuell Kunst.pdf
  Fagplan Gitar.pdf


  Alle med i Meløy

  Meløy kommune ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta jevnlig på fritidsaktiviteter. Vi har derfor etablert støtteordninge "Alle Med i Meløy". 

  Her kan du søke om støtte til å dekke kontingent og/eller utstyr som er nødvendig for å kunne delta i organisert fritidsaktivet. Meløy kommune kan gi et beløp på inntil kr. 3000 per person per år. Dette gjelder også for elevplass i Meløy kulturskole. 

  Søknad kan levers inn av voksne rundt barnet/ ungdommen. Det kan være helsesøstre, lærere, lagledere, trenere, foresatte med flere. 

  Alle med i Meløy (meloy.kommune.no)

  Sist endret: 23.05.2024